BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bryn Terfel a Rhiannon Lewis Bryn yn agor gwersyll
Agorwyd Gwersyll yr Urdd Caerdydd yn swyddogol gan y canwr byd-enwog Bryn Terfel ddydd Sadwrn, Tachwedd 27, 2004.
 • Lluniau o'r Agoriad Swyddogol yma

  Mae'r Gwersyll yn rhan o adeilad cyffrous Canolfan Mileniwm Cymru sydd yn agor ers Tachwedd 26 ym Mae Caerdydd.

  Mae lle i 153 o bobl i aros dros nos yn y Ganolfan mewn ystafelloedd en-suite, ac mae yno hefyd neuadd/ theatr, lolfeydd, ffreutur ac ystafelloedd dosbarth.

  Mae'r gwersyll newydd hwn yn ychwanegu at ddau wersyll yr Urdd arall, yng Nglan-llyn ger Y Bala ac yn Llangrannog yng Ngheredigion, sydd yn cynnig profiadau gwledig ac awyr agored i ieuenctid Cymru. Yn wahanol i hyn, bydd Gwersyll Caerdydd yn cynnig profiadau dinesig a chelfyddydol.

  Yn ôl Alun Owens, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd,

  "Rydyn ni wrth ein boddau bod Bryn Terfel wedi cytuno i agor y gwersyll yma yng Nghanolfan y Mileniwm. Nid yn unig gan fod Bryn yn un o gantorion operatig gorau'r byd ond mae hefyd yn gefnogol tu hwnt i'r Urdd a'r cyfleoedd mae'r mudiad yn ei gynnig i ieuenctid Cymru."

  Bydd yr Urdd yn trefnu ymweliadau i bob math o lefydd yng Nghaerdydd a'r ardal, gan gynnwys Stadiwm y Mileniwm, y Cynulliad, Techniquest, Sain Ffagan, Yr Amgueddfa Genedlaethol, y Pwll Mawr, Castell Coch, Castell Caerdydd a llawer mwy.

  Bydd modd i aelodau hefyd weld sioe, gêm bêl-droed, criced, rygbi neu hoci iâ ac mae prisiau arbennig i'r rhai sy'n aros yn y gwersyll i weld y ffilmiau diweddaraf, bowlio 10 a defnyddio holl gyfleusterau Pentref Hamdden Atlantic Wharf.

  Ewch i edrych ar luniau o'r agoriad swyddogol yn Nhachwedd 2004.

  Beth ydych chi'n ei feddwl o'r syniad am wersyll dinesig ym Mae Caerdydd? Dwedwch wrthon ni trwy lenwi'r ffurflen isod.


 • Cyfrannwch

  Courtney Hamilton o Gaerdydd
  Fi wedi bod yn y gwersyll a mae e'n hollol fab!

  James o Felinheli
  Rwyf wedi gweld y gwersyll yma ar y teledu pan roedd dynas yn ymarfer ei Chymraeg ar 'Welsh in a Week.' Mi roedd o'n edrych yn fodern ac yn gyfforddus iawn!

  Mari Rowlands
  Rwyf wedi bod yn aros yn y gwersyll ac yn meddwl ei fod yn hyfryd!


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy