BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gig Adolygiad o gig Drone, Brave Captain a Boom Bip
Adolygiad o gig Drone, Brave Captain a Boom Bip, Ebrill 16, 2005 yng Nghlwb Ifor Bach.
Noson o gerddoriaeth electronig, wahanol yng Nghlwb Ifor Bach oedd y gig yma.

Dechreuodd gyda band diddorol o'r enw Drone a oedd yn swnio tipyn bach fel Yo La Tengo oherwydd y gitarau acwstig, sain y synth efo beats electronig ac arddull gynnil y canwr.

Yr oedd ganddo bersonoliaeth hudolus, ddiddorol ac yr oedd geiriau'r caneuon yn dda ac yn wahanol. Sut bynnag, yr oeddynt yn eithaf ailadroddus ac nid oedd y caneuon yn ddigon catchy yn fy marn i. Ond, yr oedd y band yn swynol a phryfoclyd a byddaf yn awyddus i weld beth maen nhw'n gwneud yn y dyfodol.

Y mae'r dyn y tu ôl i Brave Captain yn dod o The Boo Radleys, band a oedd yn eithaf enwog yn y 1990au. Yr oedd ei gerddoriaeth yn debyg i rai o ganeuon y band yma, ond nid y caneuon amlwg, poblogaidd fel 'Wake up Boo'.

Y mae Brave Captain yn fwy arbrofol tra bod yn felodaidd ac yn fwy gloyw na Drone. Arweiniwyd agoriad ei sesiwn gan organ a oedd yn fy atgoffa o sŵn The Doors. Yr oedd sain electronig yn fwy pwysig nag oedd pan ei fod yn cefnogi Fourtet yng Nghaerdydd llynedd, ac ers y gig yna, mae Brave Captain wedi cael band i gyfoethogi ei sioe lwyfan.

Ar ôl i mi ddarllen am Boom Bip yn y wasg, yr oeddwn yn disgwyl electronica atmosfferig, tipyn bach fel Fourtet. Ond yr hyn a gefais oedd sŵn fwy rocky, efo gitarau, synth, bass a drymiau. Yr oedd eu harddull yn debyg i roc seicedelig fel y band Space Men 3 neu gyfnod 'Umma Gumma' Pink Floyd. Y brif broblem gyda'u sesiwn oedd y ffaith bod arddull gynnil eu cerddoriaeth yn agos iawn at ddiflannu trwy system sŵn Clwb Ifor Bach ac yr oedd rhyw fath o fur o sŵn yn ei lle.

Ond, yr oedd llawer o egni a brwdfrydedd gan Boom Bip a llwyddodd yn eu bwriad i wneud i bawb ddawnsio!

Gan: Louise Andrewartha


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy