Rheolau postio sylwadau

Rydyn ni wedi sefydlu'r Rheolau hyn er mwyn i bawb allu gwneud y mwyaf o flogiau, tudalennau sylwadau a byrddau negeseuon bbc.co.uk.

Caiff Enwau Aelodau eu gwrthod os byddant...

 • Yn cynnwys cyfeiriadau gwefannau neu e-bost
 • Yn cynnwys manylion cyswllt e.e. rhifau ffôn, codau post ayyb.
 • Yn ymddangos eu bod yn dynwared rhywun arall
 • Yn cynnwys rhegfeydd neu'n annymunol mewn ffordd arall

Rydyn ni'n cadw'r hawl i wrthod unrhyw negeseuon...

 • Y tybir eu bod yn debygol o darfu ar bobl eraill, ymosod arnynt, eu pryfocio neu eu tramgwyddo
 • Sy'n hiliol, yn rhywiaethol, yn amlwg rywiol, yn sarhaus neu'n annymunol mewn ffordd arall
 • Sy'n cynnwys rhegfeydd neu iaith arall sy'n debygol o dramgwyddo rhywun
 • Sy'n torri'r gyfraith, neu'n cymeradwyo neu'n annog gweithgarwch anghyfreithlon. Mae hyn yn cynnwys torri hawlfraint, difenwad a dirmygu'r llys.
 • Sy'n hysbysebu cynnyrch neu wasanaethau er elw neu fudd
 • Sy'n ymddangos eu bod yn dynwared rhywun arall
 • Sy'n cynnwys manylion cyswllt megis rhifau ffôn a chyfeiriadau post neu e-bost
 • Sydd wedi'u hysgrifennu mewn unrhyw iaith heblaw'r Gymraeg - ceir defnyddio'r Saesneg a Gaeleg lle nodir hynny
 • Sy'n cynnwys dolenni i wefannau eraill sy'n torri ein Canllawiau Golygyddol
 • Sy'n disgrifio neu'n annog gweithgareddau a allai beryglu diogelwch neu les pobl eraill
 • Y tybir eu bod yn 'sbam', hynny yw negeseuon sy'n cynnwys yr un testun, neu destun tebyg, wedi'i bostio nifer o weithiau
 • Y tybir eu bod yn crwydro oddi ar bwnc y bwrdd negeseuon penodol hwnnw

Mae'r BBC yn croesawu adborth, yn gadarnhaol ac yn negyddol, ynglŷn â'n rhaglenni a'n gwasanaethau ond gwnewch yn siŵr bod eich sylwadau yn cydymffurfio â'r Rheolau uchod. Gellir ystyried bod postio sylwadau personol neu sarhaus dro ar ôl tro am aelodau unigol o'r cyhoedd neu am bobl sy'n gweithio i'r BBC gyfystyr ag aflonyddu. Cadwn yr hawl i ddileu negeseuon o'r fath ac i gymryd camau yn erbyn y rheini sy'n gyfrifol.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.