Cwestiynau Cyffredin: Hafanddalen newydd BBC Cymru

Hafan newydd BBC Cymru

Cyflwyniad i Hafanddalen newydd BBC Cymru

Dyma'r fersiwn beta o rifyn cenedlaethol Cymru o Hafan BBC y DU.

Mae nifer o fanteision - dyluniad mwy ffres, y dechnoleg ddiweddaraf a'r potensial i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Mae yna gyfle hefyd am ddatblygiad ymhellach yn unol â Hafanddalen newydd BBC y DU.

Bydd hafanddalen newydd BBC Cymru yn parhau i ddatblygu gan ddefnyddio adborth defnyddwyr felly cofiwch rannu'ch barn gyda ni.

Gallwch ddysgu mwy am rifyn newydd BBC Wales yma (Saesneg).

Pam creu hafanddalen newydd i BBC Cymru?

Fel gweddill Cenhedloedd y DU, mae rhan fwyaf y gwaith yr ydym wedi'i wneud i ddiweddaru Hafanddalen BBC Cymru wedi golygu symud y safle i strwythur technegol newydd a llawer gwell yn unol â Hafanddalen newydd BBC UK.

Wrth ymgynghori â'n cynulleidfaoedd, dywedodd ein defnyddwyr eu bod eisiau gweld yr hafanddalen yn hyrwyddo mwy ar amrywiaeth ehangach cynnwys BBC Arlein.

Rydym am sicrhau bod yr hafanddalen yn parhau i ddiwallu anghenion y defnyddwyr sydd eisoes yn ei defnyddio bob wythnos, tra'n ehangu apêl y dudalen i siaradwyr Cymraeg sy'n dod i wefannau eraill BBC Online bob mis. Rydym yn ystyried yr holl adborth a dderbyniwyd ac mae eich sylwadau yn ddefnyddiol i ni. Mae modd i chi roi adborth i ni yma.

Pam rydych wedi gwario arian ffi'r drwydded ar hafanddalen newydd â'r BBC yn wynebu toriadau?

Trwy integreiddio gyda Hafanddalen newydd BBC y DU, mae profiad y defnyddiwr yn fwy cyson. Gallwn ddosbarthu cynnwys yn fwy effeithiol a gan nad oes rhaid i ni gefnogi cymaint o systemau technegol, mae'r hafanddalen newydd yn fwy cost effeithiol.

Sut allaf symud rhwng Hafanddalennau Cymraeg a Saesneg BBC Cymru a BBC Wales?

Gallwch ddod o hyd i'r gwahanol hafanddalennau o dan y cloc a'r dyddiad ar frig y dudalen. Rydym wedi ymdrechu i sicrhau fod y broses mor syml ag sy'n bosibl gan ein bod yn ymwybodol bod ein defnyddwyr yn hoffi ymweld â'r ddwy wefan yn y Gymraeg a'r Saesneg. Gallwch ddewis pa fersiwn yr hoffech chi weld trwy glicio ar:

• 'UK' ar gyfer Hafanddalen Saesneg y DU yn gyffredinol;

• 'Wales' ar gyfer Hafanddalen Saesneg BBC Wales;

• 'Cymru' ar gyfer Hafanddalen Cymraeg BBC Cymru.

Lle alla i gael y safle Traffig a Theithio trwy gyfrwng y Gymraeg?

Cewch ganfod ein safle Traffig a Theithio newydd trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Drôr 'Pori' a chlicio ar 'Teithio'.

Sut alla i addasu hafanddalen newydd BBC Cymru i mi'n bersonol?

Mae'r hafanddalen newydd yn cynnig opsiwn addasu lleoliad sy'n eich galluogi i ddweud wrthym ni lle rydych chi trwy glicio ar yr enw lle yn y faner gerllaw'r cloc. Fe wnawn ni wedyn ddangos i chi'r amserlen deledu a radio, y rhagolygon tywydd a'r newyddion lleol ar gyfer y lleoliad hwnnw.

I newid eich gosodiad lleoliad, cliciwch ar enw'r lleoliad ar frig y dudalen (ger y cloc) a theipio yn y Gymraeg enw eich dref, dinas neu gôd-post.

Pam nad yw fy lleoliad yn ymddangos yn y Gymraeg?

Os ydych wedi gosod eich lleoliad yn Saesneg, bydd yn ymddangos ar yr hafanddalen yn Saesneg. I newid i'r iaith Gymraeg, teipiwch eich tref, dinas neu gôd post yn y Gymraeg. Pan fyddwch wedi gosod eich lleoliad yn y Gymraeg, bydd yn ymddangos yn y Gymraeg pan rydych yn defnyddio fersiwn Saesneg hafanddalen BBC Wales.

Pan fyddaf yn ceisio gosod fy lleoliad ar hafanddalen bbc.co.uk gan ddefnyddio sir neu wlad (e.e. Cymru), nid yw'n cael ei gydnabod. Pam?

Mae'r hafanddalen yn defnyddio codau post ac enwau trefi yn hytrach nag enwau siroedd neu wledydd gan fod y wybodaeth yr ydym yn ei chyflenwi yn benodol i ardal fach. Er enghraifft, gallai'r rhagolygon tywydd ar gyfer dwyrain unrhyw sir fod yn wahanol iawn i ragolygon gorllewin yr un sir.

'Rwyf mewn lleoliad y tu allan i Gymru, pam bod yr hafanddalen yn diofynnu i Gaerdydd?

Mae'r fersiwn cyntaf o'r hafanddalen Cymru yn rhagdybio bod y defnyddwyr yng Nghymru, felly Caerdydd yw'r gosodiad lleoliad cyffredinol. Y rheswm am hyn yw i sicrhau ein bod yn cyflwyno'r rhaglenni perthnasol ar gyfer Teledu a Radio i Gymru. Gallwch newid hwn trwy deipio eich tref neu gôd post yn y gosodiad lleoliad i dderbyn eich tywydd a'ch newyddion lleol.

Rwyf wedi gwneud newidiadau i'r hafanddalen newydd, ond pan fyddaf yn dychwelyd, mae'r newidiadau wedi diflannu. Pam?

Mae'r hafanddalen yn defnyddio cwcis i storio gosodiadau pob defnyddiwr. Os na fydd y gosodiadau yn cael eu storio, efallai nad yw'r cwcis wedi'u galluogi ar eich cyfrifiadur, neu eu bod yn cael eu dileu yn awtomatig ar adegau penodol am resymau diogelwch.

Ewch at BBC Webwise. am fwy o wybodaeth am gwcis a sut i'w galluogi. Darllenwch bolisi'r BBC ar gyfer preifatrwydd a chwcis yma. Sylwer mai dim ond yn Saesneg y mae'r adran hon ar gael.

Sut ydw i'n dod o hyd i straeon newyddion ar yr hafan newydd?

Gallwch ddod o hyd i'r straeon newyddion yn y carwsél yn ogystal â newyddion lleol a'r penawadau ar yr hafanddalen newydd. Wrth i chi symud o gwmpas yr hafanddalen, fe welwch chi mwy o ddolenni i straeon BBC Newyddion.

Pam na alla i weld cynnwys/rhaglenni Cymraeg yn y blwch 'Mwyaf Poblogaidd'?

Ar hyn o bryd mae'r blwch 'Mwyaf Poblogaidd' yn cynnwys y data diweddaraf o'r gynulleidfa gyfan yn y DU. Mae cynulleidfaoedd yng Nghymru a chynnwys iaith Gymraeg yn ganran weddol fach o'r gynulleidfa gyfan ac nid yw hi'n dechnegol bosibl ar hyn o bryd i arddangos y canlyniadau ar eu cyfer. Fodd bynnag, rydym yn gweithio ar ddatrys hyn a gobeithiwn y bydd modd ffocysu ar wasanaethau iaith Gymraeg yn y blwch 'Mwyaf Poblogaidd' yn yr Hydref.

Pam na alla i ddefnyddio'r offeryn VOCAB ar yr hafanddalen newydd?

Rydym yn gweithio ar fersiwn diwygiedig newydd o'r offeryn VOCAB fydd yn gydnaws â Hafanddalen newydd BBC Cymru.

Pam nad oes fersiwn symudol o hafanddalen newydd BBC Cymru?

Newydd lansio y mae fersiwn symudol Hafanddalen y DU a 'dyw hi heb fod yn bosibl i ddatblygu fersiwn symudol o hafanddalennau'r Cenhedloedd eto. Gobeithiwn ddatblygu fersiwn i Gymru yn y dyfodol.

Rhagor o gwestiynau?

Edrychwch ar safle Cwestiynau Cyffredin Hafanddalen BBC y DU.

Os na welwch chi'r hyn rydych yn chwilio amdano, anfonwch e-bost neu rhowch adborth i ni yma.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.