Dolennau defnyddiol

Rhestr o gyfeiriadau defnyddiol ar gyfer pawb sydd yn ymddiddori ym myd llên. Os yr ydych am gael eich cynnwys yn y rhestr anfonwch atom trwy glicio yma.


Cyhoeddwyr

Acen

Cyhoeddwyr Cymraeg yn unig i ddysgwyr a phlant.

Ashley Drake

Cyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a'r Saesneg dan bedwar enw masnachol, i ddarllenwyr o bob oed

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf

Y Swyddog Gweinyddol, Yr Hen Gwfaint, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 1EZ
Tel 01970 617776
Ffacs; 01970 625844
E-bost: post@clcgyf.org

Gwasg Carreg Gwalch

Gwasg brysur yn cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau yn y Gymraeg ac am Gymru

Gwasg Prifysgol Cymru

Cyhoeddwyr llyfrau ysgolheigaidd Cymraeg a Saesneg.

Geiriadur Prifysgol Cymru

Mae Geiriadur y Brifysgol yn cael ei gyhoeddi fesul cyfrol.

Gwasg Gomer

Cyhoeddwyr llyfrau Cymraeg a rhai Saesneg am Gymru i oedolion a phlant. Gellir prynu yn uniongyrchol dros y we.

Gwasg Bryntirion

Cyhoeddwyr llyfrau Cristnogol. Bryntirion, Pen-y-Bont ar Ogwr CF31 4DX.
Tel:01656-655886
Ffacs: 01656 665919
E-bost: swyddfa@mudiad-efengylaidd.org

Honno

Cyhoeddi gwaith menywod Cymru

Houdmont

Llyfrau ar werth

Y Lolfa

Argraffwyr a chyhoeddwyr llyfrau poblogaidd Cymraeg a Saesneg:

Prynu llyfrau

Amazon

Amazon.co.uk yw siop lyfrau ar-lein sy'n cynnig dosbarthu pob llyfr Prydeinig yn fyd-eang.

Blackwells

Blackwell's Bookshops, yn Rhydychen: Un o'r cyflenwyr llyfrau academaidd ac ysgolheigaidd mwyaf adnabyddus ym Mhrydain. Gall ddosbarth drwy'r byd.

Barnes and Noble

Y gadwyn fwyaf o siopau llyfrau yn y byd.

Bys a Bawd

Busnes teuluol yn Llanrwst yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg a Chymreig

Castle Bookshop

Siop lyfrau fechan yn Llandysil yn Sir Drefaldwyn sy'n gwerthu llyfrau ail-law/allan o brint gan fwyaf.

Co-op Online Bookshop

yw'r siop lyfrau ar-lein gyntaf yn Awstralia sydd ar gael i'r cyhoedd ar y Rhyngrwyd. Dosbarthu byd-eang. Y mae'n bosibl mynd yn aelod oes o'r Co-op a derbyn disgownt ar bob eitem a anfonir drwy'r post.

Cronfa gweithiau celf

Cronfeydd a chatalogau ar lein - LlGC

Cyd Bwyllgor Addysg Cymru

LLyfrau ac adnoddau addysgiadol, gan gynnwys: holl feysydd llafur CBAC - Safon Uwch, TGAU a TCA; cyn-bapurau arholiad; gweithiau gosod ar gyfer TGAU a Safon Uwch; canllawiau Astudio; cyhoeddiadau CILT; adnoddau i ddysgwyr; CD-ROM, fideos a phosteri

Gwales

Ffynhonnell gynhwysfawr Cyngor Llyfrau Cymru o lyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru gyda gwasanaeth archebu byd-eang ar-lein.

Siop y Bont

Rydym yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg i blant ac i ddysgwyr, heb anghofio'r Cymry Cymraeg.
E-bost: siopybont@yahoo.com

Siop DJ

Siop Gymraeg Abergwaun a'r cylch

Siop y Siswrn

Siop Gymraeg Yr Wyddgrug a'r cylch

Siop y Werin

Siop y Werin . Derbynia gardiau credyd, a gellir archebu ar-lein

Thornton's Bookshop

Siop lyfrau hynaf Rhydychen sy'n cynnig gwasanaeth ar-lein ar gyfer llyfrau newydd a rhai ail-law.

W H Smith

Llyfrau a nwyddau eraill.

Awduron

Anedd y Cynganeddwyr

Safle i drafod y gynghanedd, i ddarllen adolygiadau a chysylltu â chynganeddwyr eraill.

Awduron

Bywgraffiadau o rai o lenorion amlycaf Cymru

Byd y Beirdd

"Y casgliad mwyaf erioed o gerddi i blant yn y Gymraeg"

Cylch Llên Cymru

Cadwyn o safleoedd yn ymwneud â llenyddiaeth Cymru

Menna Elfyn

Tudalen y bardd a'r dramodydd.

Robin Llywelyn

Safle'r awdur a'r nofelydd Robin Llywelyn.

Sycharth

Llenyddiaeth, meddalwedd, gwe-awduro safonol gan gwmni annibynol

Sefydliadau

Academi

Y corff swyddogol sy'n hybu llenyddiaeth a chyhoeddi y cylchgrawn Taliesin

Canolfan Astudiaethau R.S.Thomas

Archif o holl ddeunydd cyhoeddedig R.S. Thomas, ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, erthyglau a llyfrau beirniadol, cyfweliadau a deunydd clywedol.

Canolfan Ty Newydd

Canolfan genedlaethol ar gyfer llenorion yng Nghymru, wedi'i lleoli yn hen gartref David Lloyd George.

Cyngor Llyfrau Cymru

Y corff swyddogol sy'n hybu diddordeb mewn llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru ynghyd â deunydd cyffelyb arall. Ei amcan yw hybur diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ei holl agweddau a chyd-gysylltu buddiannau awduron, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd, ac hefyd i gynorthwyo a chefnogi awduron.

Sefydliad Mercator

Sefydliad ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant, Aberystwyth.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Prif wyl gelfyddydol Cymru

Llenyddiaeth Cymru Dramor

Hyrwyddo llenyddiaethau Cymru a'i hawduron yn rhyngwladol.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwefan gynhwysfawr gyda phob math o wybodaeth fuddiol

Uned Iaith Genedlaethol Cymru

Oddi mewn i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru mae Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC yn cynhyrchu a chyhoeddi cyflenwad helaeth o adnoddau dysgu ar gyfer amrywiaeth eang o bynciau ac ar gyfer pob Cyfnod Allweddol.


Mwy

A - Z llyfrau

Pori gwefan Cylchgrawn BBC Cymru

Ffilm

Rhys Ifans

Pobl y sgrin

Adolygiadau a gwybodaeth am actorion a phobl ffilm

Theatr

Llion Williams

Barn a gwybodaeth

Adolygiadau a straeon o fyd y theatr Gymraeg

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.