/cymru/adloniant/llyfrau/images/shoned-wyn-jones.jpg

Awdur llyfrau plant

Enw:
Shoned Wyn Jones

 • Beth yw eich gwaith?

 • Athrawes.

 • Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?

 • Dim - heblaw am weithio mewn siop gemist adnabyddus yn ystod gwyliau ysgol / coleg!

 • O ble'r ydych chi'n dod?

 • Ces i ngeni yn Nyffryn Ogwen, fy magu ar Ynys Môn cyn dychwelyd i Ddyffryn Ogwen pan yn 14.

 • . Lle¹r ydych chi'n byw yn awr?

 • Ym Mangor.

 • Wnaethoch chi fwynhau eich addysg?

 • Do yn fawr iawn.

 • Beth wnaeth ichi sgrifennu eich llyfr diweddaraf ac a wnewch ddweud ychydig amdano?

 • Comisiwn gan y Lolfa fel rhan o gyfres Pen Dafad. Nofel i'r arddegau ydi hi sydd yn trin tor-priodas ac yn ceisio dangos bod dwy ochr yn aml mewn sefyllfa o'r fath.

 • Pa lyfrau eraill ydych chi wedi eu sgrifennu?

 • Tair nofel :-Fory Ddaw, Adlais a Gwirioni, a hefyd stori fer yn rhan o gyfres Straeon Siesta.

 • Pa un oedd eich hoff lyfr pan yn blentyn?

 • Roeddwn i wrth fy modd efo llyfrau Enid Blyton yn Saesneg a dwi'n cofio llyfr o'r enw Pwt a Moi (corachod) y cefais fawr fwynhad o'i ddarllen!

 • A fyddwch yn edrych arnynt yn awr?

 • Mi ddes i ar draws Pwt a Moi men bocs yn ddiweddar ac mae o nawr ar fy silff lyfrau.

 • Pwy yw eich hoff awdur?

 • Mae gen i nifer; Kate Roberts, Saunders Lewis, Sonia Edwards.
  Ac yn Saesneg Nicci Gerrard, Maggie O'Farrell, Maeve Binchy.
  Unrhyw beth sy wedi'i sgwnennu'n dda ac yn adrodd stori ddiddorol.

 • A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?

 • Wythnos yng Nghymru Fydd.

 • Pwy yw eich hoff fardd?

 • Eto, mae nifer; Gwenallt, Gwyn Thomas, Gerallt Lloyd Owen, Myrddin ap Dafydd ......

 • Pa un yw eich hoff gerdd?

 • Y Gwrthodedig, R Williams Parry ac Etifeddiaeth, Gerallt Lloyd Owen.

 • Pa un yw eich hoff linell o farddoniaeth?

 • 'A throesom iaith yr oesau, yn iaith ein cywilydd ni.' (Etifeddiaeth) a ddylai wneud i ni gywilyddio!

 • Pa un yw eich hoff ffilm a rhaglen deledu?

 • Nifer o ffilmiau a rhaglenni teledu. Yn eu mysg;
  Ffilmiau : Little Women (fersiwn 1958), Notting Hill a Nel.
  Rhaglenni teledu : Rownd a Rownd, Caerdydd, 04Wal, Brothers and Sisters, Grey's Anatomy.

 • Pwy yw eich hoff gymeriad a'ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth?

 • Hoff gymeriad(au) : Siwan a Wini Ffini Hadog.
  Allai ddim meddwl am gas gymeriad.

 • Pa ddywediad, dihareb, adnod neu gwpled sydd agosaf at y gwir?

 • Rhodd enbyd yw bywyd i bawb.

 • Pa un yw eich hoff air?

 • Melys.

 • Pa ddawn hoffech chi ei chael?

 • Canu'r delyn.

 • Pa dri gair sy'n eich disgrifio chi orau?

 • Goddefgar, hapus, annibynnol.

 • A oes rhywbeth yr ydych yn ei ddrwglecio amdanoch eich hunan?

 • Fy mod i'n gadael pethau tan y funud olaf!

 • Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi¹n ei edmygu fwyaf a pham?

 • Dwi'n edmygu llawer o bobl am nifer o resymau gwahanol ond dwi wir yn edmygu pobl sy'n brwydro yn erbyn salwch difrifol yn ddi-rwgnach.

 • Pa ddigwyddiad hanesyddol fyddech chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?

 • Rhyddhau Mandela.

 • Pa berson hanesyddol hoffech chi ei gyfarfod a beth fyddech chi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?

 • Marilyn Monroe - er mwyn cael gwybod beth yn union ddigwyddodd.

 • Pa un yw eich hoff daith a pham?

 • Y daith adref. Er mod i wrth fy modd mynd i ffwrdd byddaf bob amser yn edrych mlaen i ddod gartref.

 • Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?

 • Pasta gydag eog ac asbaragws mewn saws gwin. Paflofa lemwn, cnau a mafon gyda digon o win da i'w olchi lawr!

 • Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?

 • Darllen, ysgrifennu, gwrando ar fiwsig, cerdded ar draeth a mwynhau cwmni ffrindiau da!

 • Pa un yw eich hoff liw?

 • Glas.

 • Pa liw yw eich byd?

 • Melyn.

 • Pe gallech gyflwyno deddf newydd beth fyddai hi?

 • Addysg am ddim i bawb.

 • A oes gennych lyfr arall ar y gweill?

 • Mae gen i nofel wedi'i gorffen ond cryn waith adolygu arni! Wn i ddim os bydd hi'n gweld golau dydd!

 • Beth fyddai'r frawddeg agoriadol ddelfrydol i nofel neu waith arall?

 • Yn y dyddiau cyn i bawb yng Nghymru allu siarad Cymraeg . . .


  A - Z llyfrau

  Pori gwefan Cylchgrawn BBC Cymru

  Ffilm

  Rhys Ifans

  Pobl y sgrin

  Adolygiadau a gwybodaeth am actorion a phobl ffilm

  Theatr

  Llion Williams

  Barn a gwybodaeth

  Adolygiadau a straeon o fyd y theatr Gymraeg

  Llywio drwy’r BBC

  BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

  Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.