Llyfr Pen-blwydd

Enw:
Eiry Palfrey

Beth yw eich gwaith?
Astrolegydd, Cynhyrchydd, Awdur.

Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?
Dysgu, actio, cyflwyno.

O ble'r ydych chi'n dod?
Fe'm ganed yn Llanfihangel y Creuddyn ger Aberystwyth. Cefias fy magu a'm haddysgu yn Llanfyllin, Sir Drefaldwyn.

Lle'r ydych chi'n byw yn awr?
Caerdydd.

Wnaethoch chi fwynhau eich addysg?
Do ar y cyfan.

Beth wnaeth ichi sgrifennu eich llyfr diweddaraf? Dwedwch ychydig amdano.
Yn ogystal â bod yn llyfr defnyddiol i nodi dyddiadau pen-blwydd pwysig a darganfod pa enwogion sy'n rhannu'r un pen-blwydd â chi, mae'r Llyfr Pen-blwydd hefyd yn edrych ar nodweddion pob arwydd yn y Sidydd.

Bu gen i ddiddordeb mewn astroleg ers blynyddoedd. Bu'r llyfr ar y gweill am gyfnod hir cyn gweld golau ddydd a minnau'n ychwanegu ato yn raddol dros y blynyddoedd.

Pa lyfrau eraill ydych chi wedi eu sgrifennu?
Amryw o lyfrau i blant a dysgwyr.

Pa un oedd eich hoff lyfr pan yn blentyn?
Luned Bengoch - gan Elizabeth Watcyn Jones. Llyfr Mawr y Plant.

A fyddwch yn edrych arnynt yn awr?
Na fyddaf.

Pwy yw eich hoff awdur?
Marged Jones (fy mam).

A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
O Ran Mererid Hopwood.

Pwy yw eich hoff fardd?
R Williams Parry.

Pa un yw eich hoff gerdd?
Cofio - Waldo Williams

Pa un yw eich hoff linell o farddoniaeth?
Un funud fach cyn 'relo'r haul i'w orwel.

Pa un yw eich hoff ffilm a rhaglen deledu?
Con Passionate

Pwy yw eich hoff gymeriad a'ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth?
Hoff: Beatrice (Much Ado About Nothing - Shakespeare)
Cas: Cathy (Wuthering Heights)

Pa ddywediad, dihareb, adnod neu gwpled sydd agosaf at y gwir?
Hir pob ymaros.

Pa un yw eich hoff air?
Serendipity.

Pa ddawn hoffech chi ei chael?
Y ddawn i ganu.

Pa dri gair sy'n eich disgrifio chi orau?
Bach,
Bywiog,
Diamynedd.

A oes rhywbeth yr ydych yn ei ddrwglecio amdanoch eich hunan?
Siarad cyn meddwl gyntaf.

Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi¹n ei edmygu fwyaf a pham?
Arglwyddes Llanofer - am fynnu rhoi sylw i'r Gymraeg a Chymreictod.

Pa ddigwyddiad hanesyddol fyddech chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?
Yr ymfudo i Batagonia.

Pa berson hanesyddol hoffech chi ei gyfarfod a beth fyddech chi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?
Michael D Jones - pam mynd mor bell?

Pa un yw eich hoff daith a pham?
Y daith adre - o unrhyw le.

. Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?
Stecen (fillet) a saws pupur.

Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?
Dawnsio gwerin.

Pa un yw eich hoff liw?
Coch.

Pa liw yw eich byd?
Pob lliw.

A oes gennych lyfr arall ar y gweill?
Oes - cyflwyno'r Mabinogi a chwedlau Cymru yn Wenglish.

Beth fyddai'r frawddeg agoriadol ddelfrydol i nofel neu waith arall?
Un tro flynyddoedd maith yn ôl.


Mwy

A - Z llyfrau

Pori gwefan Cylchgrawn BBC Cymru

Ffilm

Rhys Ifans

Pobl y sgrin

Adolygiadau a gwybodaeth am actorion a phobl ffilm

Theatr

Llion Williams

Barn a gwybodaeth

Adolygiadau a straeon o fyd y theatr Gymraeg

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.