Is Anybody There? (2009)

Golygfa o'r ffilm

12ATair  seren

  • Y Sêr: Michael Caine, Bill Milner, David Morrissey, Anne-Marie Duff.
  • Cyfarwyddo: John Crowley.
  • Sgwennu: Peter Harness.
  • Hyd: 95 munud

Rhwng dau fyd

Adolygiad Glyn Evans

Gellid ystyried teitl y ffilm mewn dwy ffordd.
Fel y geiriau sy'n cael eu gofyn mewn seans pan yn holi a oes presenoldeb yno o fyd arall.
Neu, fel y cwestiwn dirmygus sy'n cael ei ofyn yn angharedig i rywun diddeall sy'n araf i amgyffred yr hyn a ddywedir wrthynt.

Y math o gwestiwn y byddai rhywun rhwystredig ac anystyriol yn cael ei demtio i'w ofyn mewn cartref henoed, er enghraifft!

Mae'r ddau beth yn ffilm ddiweddaraf Michael Caine - cartref henoed a chysylltu â'r meirw!

Hen ac ifanc

Hanfod y ffilm yw'r berthynas gicio a brathu - i ddechrau - rhwng yr hen ŵr, Clarence (Michael Caine) ac Eddie (Bill Milner), bachgen 10 oed sy'n byw mewn cartref henoed o eiddo'i rieni (Anne-Marie Duff a David Morrissey) a lle mae Clarence yn ymneilltuo i dreulio ei flynyddoedd olaf.

Mae'n ffilm digon od. Gyda phosibiliadau amlwg nad ydynt yn cael eu llwyr wireddu.

Nid y byddai Michael Caine ei hun yn cydnabod hynny.

"Yr ydw i'n falch iawn o'r ffilm hon. Y mae'n un o'r ychydig achlysuron imi edrych ar fy ngwaith fy hun a dweud mai dyna'r gorau allwn fod wedi ei wneud. Ewch i'w gweld mae'n ddoniol iawn," meddai.

Disgrifiodd y berthynas rhwng yr hen ŵr sy'n cael ei orfodi i gartref henoed a'r bachgen ifanc sy'n gaeth i'r lle oherwydd mai ei rieni pia fo fel un "ddoniol a theimladwy".

Creaduriaid od

Yn eu ffordd eu hunain mae'r ddau yn greaduriaid od. Clarence yn fethiant fel consurwr ac yn ei berthynas briodasol ac yn awr, a'i feddwl yn dechrau mynd, yn cicio'n gecrus yn erbyn the dying of the light chwedl Dylan Thomas - a ddyfynnir ganddo.

Eddie ddeg oed, wedyn, yn mwydro'i ben â marwolaeth a'r byd nesaf i'r fath raddau y mae'n recordio ar dâp funudau olaf trigolion y cartref ar eu gwely angau yn y gobaith o gael prawf o fywyd tragwyddol.

"Weird," oedd disgrifiad un cwpwl ar eu ffordd o'r sinema a dydi'r ffilm ddim yr hyn fyddai rhywun yn ei ddisgwyl er mor ystrydebol yw'r syniad o ieuo dwy genhedlaeth sydd begynnau oddi wrth ei gilydd gyda'r naill a'r llall yn dysgu ei gilydd sut i wynebu marwolaeth a sut i wynebu bywyd.

Dau misfit yng ngeiriau Caine yn newid bywydau'i gilydd "mewn ffordd sy'n ddoniol ac yn deimladwy".

O bosib, bod pa mor "ddoniol" yn dibynnu ar eich oed.
Hyna'n byd ydych chi lleia doniol ydi'r syniad o gartref henoed yn llawn trigolion o wahanol raddau o ddryswch a phall meddyliol yn marw fesul un.

Ond y mae'n gartref sy'n ffodus o'i actorion o fri gyda Leslie Phillips, Sylvia Syms, Peter Vaughan, Thelma Barlow, Rosemary Harris ac Elizabeth Spriggs - yn ei rhan olaf cyn iddi farw - yn cymryd rhan.

A chyda'r fath dalent yr ydych, yn amlwg, yn mynd i gael ambell i olygfa deimladwy ac, weithiau, ogleisiol.

Mae'r olygfa gyda Clarence yn gwneud ei dric gyda'r guillotine yn un arbennig o gofiadwy, er enghraifft.

Yn wahanol

Ond rywsut dydi'r ffilm ddim yn gweithio fel cyfanwaith ac yn sicr does yna ddim llawer ynddi i godi calon neb sy'n wynebu henaint a phall ar y meddwl ac mae'n anodd dweud beth yn union yw'r neges a'r diben.

Y gorau y gellir ei ddweud amdani yw nad oes tebygrwydd rhyngddi ag unrhyw un o'r niferus straeon - o Cocoon i Ending Up - a leolwyd mewn cartrefi henoed dros y blynyddoedd.
Limrig - sy'n ymhonni bod yn delyneg.


Mwy

Llyfrau

Matthew Rhys

Holi ac adolygu

Holi awduron ac adolygu'r llyfrau Cymraeg diweddaraf

Theatr

Llion Williams

Barn a gwybodaeth

Adolygiadau a straeon o fyd y theatr Gymraeg

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.