bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Cymru'r Byd


A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Straeon
Wythnos o Feddwl
Meddygol
Llythyrau
Miss Jones

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Hawl
y Wasg

Diolch am wasg sy'n herio - ond mae cyfrifoldebau hefydl

Sylwadau wythnosol Aled Edwards

Chwefror 5, 2006

Aled Edwards, awdur yr erthygl hon
Y Rhyddid i Ddweud
Y mae rhyddid y wasg yn un o'r pethau hynny sy'n rhaid ei ddiogelu ym mhob cenhedlaeth ac ym mhob gwlad.

Y mae dychan hefyd yn erfyn pwysig wrth fod yn newyddiadurol bigog pan fo angen erfyn o'r fath.

Fe ddywedaf hyn gan sylweddoli nad yw grymoedd gwleidyddol ond yn ffynnu'n effeithiol pan fo'r wasg yn herio ac yn profocio.

Gan fod ein gwleidyddion yn ennill cyflogau da i'n gwasanaethu y mae'n hollol deg i'w holi ynghylch materion gwleidyddol ac ambell i gelwydd personol.

I mi, mater cwbl bersonol yw rhywioldeb unigolyn a helyntion teuluol ein harweinwyr ac fe ddylai pob person cyhoeddus gael yr hawl i ddweud dim.

Yr hyn nad oes gan berson cyhoeddus yr hawl i'w wneud yw dweud celwydd ar goedd.

Ni chaniateir i'r wasg ddweud celwydd ychwaith.

Gellir diolch am wasg sy'n barod i herio pethau a phobl.

France Soir
O ddweud hyn, efallai y byddai ambell un yn tybio nad oeddwn yn cytuno â phenderfyniad perchennog France Soir, Raymond Lakah, i ddiswyddo cyfarwyddwr rheoli'r papur, Jacques Lefranc, wedi cyhoeddi cartwnau sy'n darlunio'r proffwyd Mohammed.

Rwy'n cefnogi'r penderfyniad. Nid herio lle yr oedd rhaid a wnaeth France Soir ond mynd ati beri tramgwydd bwriadol.

Hyd y gwelaf, y bwriad oedd dangos y gallai golygydd papur newydd dramgwyddo heb arddel cyfrifoldeb tuag at gymuned arbennig.

Gwyddai'n iawn nad yw'r gred Fwslimaidd yn caniatáu portreadu'r proffwyd Mohammed nac Allah.

Gwyddai y byddai ei benderfyniad yn peri tramgwydd, gofid a loes i rai o ddinasyddion Ffrainc a'r byd Arabaidd.

Yr hawl i ymateb
Yn dilyn cyhoeddi'r gwawdluniau gwreiddiol ym mhapurau newyddion Denmarc fe gafwyd ymateb llym.

Mwslemiaid yn gwrthdystioYn wir, gwelodd sawl gwlad Arabaidd yn dda i dynnu eu llysgenhadon yn ôl.

Darluniwyd Mohammed gyda bom ar ei ben ac fe'i gwelwyd hefyd yn datgan bod Paradwys yn rhedeg yn brin o forynion ar gyfer hunan fomwyr.

Adroddodd y cwmni llaeth Arla Foods o Sgandinafia fod gwerthiant y cwmni wedi dioddef yn ddirfawr yn y Dwyrain Canol ers cyhoeddi'r gwawdluniau.

Gohebwyr heb ffiniau
Dywedodd Reporters Without Borders nad oedd y gwledydd Arabaidd wedi dysgu taw rhyddid y wasg yw un o brif enillion gwledydd democrataidd.

Efallai nad yw Reporters Without Borders yn deall taw un o brif nodweddion diwylliannau sy'n gosod pwyslais arbennig ar barchu Duw a dyn yw'r amharodrwydd i ganiatáu difwyno rhai pethau sy'n gysegredig i eraill.

Am resymau dilys, nid oes gan newyddiadurwyr y penrhyddid i ddweud unrhyw beth am bersonau a chwmnïau.

Teg hefyd, fe dybiwn i, yw diogelu hunan barch cymunedau ffydd.

Fel y dywedodd Sant Paul: "Ymae pob peth yn bosib, ond nid yw pob peth yn fuddiol."


Cefndir - gwefan Saesneg
 • I ddarllen detholiad o Sgyrsiau Dweud ei Ddweud, Post Cyntaf
  Cliciwch


  Ebostiwch ymateb
  Wythnosau Blaenorol:


 • Chwiliwch
  Chwiliwch
  Chwiliwch
  Chwiliwch
  Cyfoes
  Cofio gof gwlad
  Atgofion am gyfnod sydd wedi darfod yng nghefn gwlad Cymru

  John RobertsAr drywydd John Roberts
  Dyn sy'n dipyn o sant


  Straeon a lluniau o Eisteddfod Eryri 2005


  Cofio Gwenynen Gwent
  Cymdeithas Arglwyddes Llanofer

  Wythnos o Feddwl
  Y Parchedig Aled Edwards yn rhoi'r byd yn ei le.
  Wythnos o Feddwl  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy