bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Cymru'r Byd


A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Straeon
Wythnos o Feddwl
Meddygol
Llythyrau
Miss Jones

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Tlws yn y llaw Côrdydd
yn codi llais

Cystadleuaeth wefreiddiol

Ebrill 2003


Mewn noson wefreiddiol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, nos Sadwrn, Ebrill 12, 2003, daeth Côrdydd o Gaerdydd i frig Cystadleuaeth Corau BBC Radio Cymru 2003.

Keith Jones yn cyflwyno'r tlws i Sioned JamesY pedwar côr oedd yn brwydro am y teitl oedd Côr Caerdydd, Côrdydd, Côr Adlais o Sir Fôn a Chantorion Rhos.

Cyhoeddwyd yr enillydd gan un o'r beirniaid, Huw Tregelles Williams a chyflwynwyd y tlws i'r arweinydd Sioned James gan Keith Jones, Pennaeth Rhaglenni Cymraeg BBC Cymru.

Beti George oedd arweinydd y noson.

CordyddYn ogystal â'r tlws a'r anrhydedd o ennill y gystadleuaeth fawr hon mae Côrdydd yn derbyn tlws arbennig a gwobr o £2,000. Daeth Côr Caerdydd yn ail, Cantorion Rhos yn drydydd a Chôr Adlais yn bedwerydd gan dderbyn £1,000, £750 a £500 yr un.

Roedd y wledd gerddorol i'w chlywed yn fyw mewn rhaglen arbennig ar Radio Cymru.

Dechreuodd y gystadleuaeth hon gydag 14 o gorau cymysg o bob rhan o Gymru yn brwydro am le yn yr ail rownd yn gyntaf, ac yna'r rownd derfynol.

Gwobrwyo cyfansoddwr

Yn ystod y noson hefyd cyhoeddwyd mai Einion Dafydd yw enillydd Cystadleuaeth Gyfansoddi rhaglen Y Celfyddydau ar Radio Cymru, a'i gwobr o £2,000. Mae Einion Dafydd yn dod yn wreiddiol o Gaerdydd a bellach yn gweithio i Gyngor y Celfyddydau ym Mae Colwyn.

Beti George yn llongyfarch EinionPerfformiwyd y darn buddugol, 'Awr Cwsg', a orffennwyd wythnos cyn genedigaeth ei bedwerydd plentyn gan y côr a ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth y Côr Agored yn Eisteddfod Tyddewi y llynedd.

"Rydyn ni'n gobeithio i Einion gael gwefr o glywed ei waith yn cael ei ganu am y tro cyntaf," meddai Owain Arfon Williams uwch gynhyrchydd Y Celfyddydau. "Roedd hi'n wefr i'r gynulleidfa yn y neuadd a'r gwrandawyr gartref glywed yr holl berfformiadau."

"Roedd hon yn dipyn o fenter i Radio Cymru - creu cystadleuaeth newydd sbon i gorau cymysg Cymru," meddai Keith Jones, Pennaeth Rhaglenni Cymraeg BBC Cymru.

"O'r dechrau'n deg fe fu'r safon yn hynod o uchel a'r cystadlu'r frwd. Mae heno wedi bod yn wledd gerddorol.

"Llongyfarchiadau mawr i Einion Dafydd, y cyfansoddwr buddugol, a llongyfarchiadau hefyd i Gôrdydd, yr enillwyr. Rydym nawr yn gobeithio y bydd y gystadleuaeth hon yn mynd o nerth i nerth."

Cafodd Einion eieni yng Nghaerdydd ym 1962, ac aeth i Ysgol Gymraeg Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari.

Dywedodd ei fod yn ddiolchgar iawn i athrawon cerdd yr ysgol - ond yn enwedig i Eilonwy Jones (Jenkins yr adeg honno) oherwydd gyda'u brwdfrydedd hi dros ei phwnc, doedd y wers ddim yn gorffen ar ganiad y gloch …..ond yn hytrach pan fyddai'r gerddoriaeth yn tewi!

Graddiodd mewn cerddoriaeth yn y Brifysgol ym Mangor, ac yna bu'n astudio ym Mharis gyda gweddw'r cyfansoddwr Darius Milhaud a chyfnod pellach yn gweithio yn archif Milhaud yng Nghalifornia.

Enillodd radd MA mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i yrfa fel cerddor ffrilans - yn cyfansoddi, chwarae a dysgu cerddoriaeth.

Mae'n dad i 4 o blant - Glain, Wesyn, Cedol a Marteg.

Un o'i uchafbwyntiau cerddorol personol hyd yma yw casgliad o drefniadau jazz "Hey! Ferchetan".

Wythnosau Blaenorol:


Chwiliwch
Chwiliwch
Chwiliwch
Chwiliwch
Cyfoes
Cofio gof gwlad
Atgofion am gyfnod sydd wedi darfod yng nghefn gwlad Cymru

John RobertsAr drywydd John Roberts
Dyn sy'n dipyn o sant


Straeon a lluniau o Eisteddfod Eryri 2005


Cofio Gwenynen Gwent
Cymdeithas Arglwyddes Llanofer

Wythnos o Feddwl
Y Parchedig Aled Edwards yn rhoi'r byd yn ei le.
Wythnos o FeddwlAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy