BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig

BBC Homepage
Cymru'r Byd

»

Archif Crefydd

Safle NewyddBBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Straeon

Straeon ac erthyglau
 • Erthyglau a straeon o fyd crefydd - gyda chroeso cynnes i chwi gyfrannu gyda geiriau a lluniau . . .

 • I ddarllen am y diweddaraf o fyd crefydd ac am bynciau cymdeithasol ymwelwch a'n Gwefan Newydd ar safle 'Bywyd'

 • Alwyn Rice Jones
  Cofio Alwyn Rice Jones
  Arwain yr Eglwys drwy gyfnod pwysig
  Cristion gwyrdd
  Cyfrifoldeb i warchod y byd
  D Ben Rees - y gwrthodedig!
  'Perthyn i'r blaid anghywir ar gyfer enwadaeth yng Nghymru'
  Dileu caswasiaeth
  Cofio cyfraniad Wilberforce
  Diogelu capeli Cymru
  Llanw'r capeli wedi troi yn drai
  Capel
  Dyfodol capeli
  Gormod o bwyslais ar adeiladau?
  Argyfwng bywyd Esgob
  Cyn Archesgob Tyddewi yn sôn am brofiadau sy'n newid bywyd

  Y Beibl hynaf
  Dirywiad cymanfaoedd canu
  Beio'r dosbarth canol caws a gwin
  Dewi Z Phillips oddi ar wefan Prifysgol Abertawe
  Dewi Z Phillips
  Walford Gealy a Meredydd Evans yn talu teyrnged i athronydd pwysig
  Gwrthwynebwyr yn colli esgob arbennig
  Dim sail ddiwinyddol i esgob cynorthwyol
  Dr Muhammad Yunus
  Diwrnod Tlodi Byd
  Talu teyrnged i fanc sy'n helpu'r tlodion
  Nadolig
  Gwefr y geni
  Bardd yn canmol bendith a rhyfeddod y Nadolig
  Gwerth encilio
  'Nid troi cefn yw encilio . . .'
  Argyfwng crefydd
  Galw am dynnu meddyliau 'drwy ddrain a mieri hunan dwyll'
  Eglwys Betws Garmon
  Hanes Garmon Sant
  Hanes Sant y glendid a fu mewn llyfr newydd
  Chwilio am Dduw yn y meddwl
  Gwyddonwyr a'r 'God Spot' - barn seiciatrydd
  Oedfaon arbennig y Grawys
  Geiriau Crist ar y Groes
  Oedfa bore Gwener y Groglith 2009
  Myfyrdod Ioan y Disgybl Annwyl
  Offeiriaid benywaidd - dathlu deng mlynedd
  'Fel camu allan o gaets . . .'
  Hamas - ei hanes
  Hamas
  Meilyr Ceredig yn sôn am gychwyn a datblygiad y mudiad
  Gwasanaeth Nadolig Radio Cymru
  O Hermon ger Cynwyl Elfed, y daeth Oedfa'r Nadolig 2006 Radio Cymru.
  Rhan o faner y mudiad
  Hizballah - ei hanes
  Meilyr Ceredig yn sôn am gychwyn a datblygiad y mudiad
  Jwdas
  Sioe gerdd yn cydymdeimlo â bradwr enwoca'r byd . . .
  Gwefannau eraill
  Dod o hyd i wefannau eraill yn hawdd - dim ond clicio
  Prynu Eglwys Llanycil
  Cynlluniau Cymdeithas y Beibl ar gyfer eglwys hynafol
  Datrys dirgelwch coeden Wyld
  Rhaglen radio yn datrys dirgelwch llun 'Coeden Deulu'r Eglwys'
  Logo newydd Undeb Bedyddwyr Cymru
  Adeiladu ar gyfer y dyfodol
  Mari'r Golau
  Dirgelwch goleuni rhyfedd a ddilynai un o ferched y diwygiad
  Mudiadau Islamaidd - pwy di pwy
  Erthyglau gan Meilyr Ceredig yn trafod mudiadau Islamaidd sydd yn y newyddion
  Mynd â'r plant i'r capel
  Y capel yn cynnig pethau pwysig i blant
  Angharad Mair
  Oedfa Sul Marathon Llundain 2008
  Tri rhedwr mewn oedfa arbennig
  'Nadolig Llawen . . .
  . . . dyma iti dy afr a dy bwmp dŵr yn anrheg!'
  Cymanfa Bwnc
  Cadw traddodiad ganrifoedd oed.
  Rhodri Morgan
  Dealltwriaeth rhwng crefyddau
  Rhodri Morgan yn ymuno â dathliadau Diwali 2008
  Cynlluniau Rhydwilym
  Cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer capel hynaf y Bedyddwyr
  'Gwneud cam a meddyliwr eneidfawr'
  Yr Arglwydd Elystan Morgan yn achub cam Archesgob Caergaint
  Rowan Williams
  Diwinydd sy'n rhoi'r byd yn ei le
  Wfftio geiriau crefydd mewn rygbi
  Sylwebydd yn anhapus gyda pharodi Gweddi'r Arglwydd
  Llawenydd yn Salem
  Capel ar gynnydd mewn dyddiau o drai
  Siôn Meredith - gadael Tearfund
  Ymweld a Rwanda yn uchafbwynt
  Doniol ta be
  Straeon crefyddol oedd yn goglais yr oes a fu
  Superman
  Superman fel Crist
  A yw'r byd yn crefu am waredwr?
  Oedfa Deilwng
  Cyfle i wrando ar oedfa 'gymunedol'
  Côd Cristnogaeth
  Rhufain, Moscow, Nevada, Istanbul, Treffynnon, Lithwania, Ynysoedd y Philipino . . . Detholiad o ddyddiadur Tweli Griffiths.
  Wendy Richards
  Talu teyrnged i ymgyrchydd dros undod Cristnogol
  Charles Wesley
  Syrthio mewn cariad dan annwyd!
  Yr eglwysi -
  trychineb PR

  Galwad i wario ar wefannau nid adeiladau
  Plentyn yn gweddio
  Gwerth yr Ysgol Sul
  Ffyddloniaid yn canu clodydd 'yr ysgol rad Sabothol'
  Llusern
  Hanes Crefydd yng Nghymru
  Ebostiwch ni: crefydd@bbc.co.uk


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy