BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Pel Droed

BBC Homepage
BBC Cymru

»

Chwaraeon

Pêl-droed
Abertawe
Caerdydd
Casnewydd
Wrecsam
Uwchgynghrair Cymru
Pêl-droed Cyffredinol
Rhyngwladol

Rygbi
Rhyngwladol
Rhanbarthol

Athletau
Beicio
Bocsio
Criced
Cyffredinol
Golff
Moduro
Olympaidd
Rasio Ceffylau
Rygbi XIII
Snwcer
Tenis

Canlyniadau

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Diweddarwyd: 29 Mawrth 2011

Stadiwm y Mileniwm yn flin am safon y maes

Mae pennaeth Stadiwm y Mileniwm wedi ymddiheuro am safon y maes yn ystod gêm Cymru yn erbyn Lloegr ddydd Sadwrn.

James Collins yn baglu Ashley Young

Ategodd Gerry Toms y bydd yn gwrando ar y cwynion gan dîm Cymru er mwyn gallu osgoi problemau tebyg yn y dyfodol.

"Mae'n ddrwg gen i fod y cae heb gyrraedd disgwyliadau ond 'dw i'n siŵr bod y staff wedi gwneud eu gorau," meddai Toms.

"Mae nawn ni dderbyn ambell i sylw pigog, mae'n anochel ac yn aml iawn mae'n dod gan y tîm sydd wedi colli.

"Doedd na ddim cwyn gan Loegr ond nawn ni derbyn bob cwyn ac maen nhw'n brifo rhyw ychydig.

"Rydym ni'n gwneud ein gorau a dyna beth wnaeth y staff."

Roedd capten Cymru, Aaron Ramsey, ymysg rai o chwaraewr Cymru i gwyno ynglŷn â chyflwr y cae ar ôl colli 2-0 i Loegr yn y gêm yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2012.

Gwelwyd sawl chwaraewr yn llithro wrth geisio newid cyfeiriad, ac roedd enghraifft o hynny yn y munudau agoriadol pan ddisgynnodd James Collins cyn llorio Ashley Young yn y cwrt ac ildio cic o'r smotyn.

Mae'r rheolwr, Gary Speed, wedi dweud ei fod yn awyddus i barhau i ddefnyddio'r stadiwm ar gyfer gemau nesaf Cymru, ond ategodd bod rhaid i'r cae fod mewn cyflwr derbyniol er mwyn gwneud hynny.

Ers i'r stadiwm agor yn 1999, mae safon y maes wedi dod o dan y lach sawl tro.

Y brif broblem, yn ôl Toms, yw'r ffaith nad ydi'r cae yn un parhaol ac yn cael ei godi er mwyn cynnal cyngherddau a digwyddiadau eraill tu allan i'r byd chwaraeon.

"Rydym ni'n cynghori chwaraewyr i wisgo esgidiau pêl-droed gyda stydiau yn hytrach na rhai gyda blades," dywedodd Toms.

"Os ydyn nhw'n dewis peidio gwrando ar y cyngor yna, mi fydden nhw fwy tebygol i lithro."

chwaraeonAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy