BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Pel Droed

BBC Homepage
BBC Cymru

»

Chwaraeon

Pêl-droed
Abertawe
Caerdydd
Casnewydd
Wrecsam
Uwchgynghrair Cymru
Pêl-droed Cyffredinol
Rhyngwladol

Rygbi
Rhyngwladol
Rhanbarthol

Athletau
Beicio
Bocsio
Criced
Cyffredinol
Golff
Moduro
Olympaidd
Rasio Ceffylau
Rygbi XIII
Snwcer
Tenis

Canlyniadau

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Diweddarwyd: 08 Chwefror 2011

Gweriniaeth Iwerddon 3-0 Cymru

Stori siomedig o gyfarwydd oedd hi i Gymru wrth i bennod newydd o dan Gary Speed gychwyn gyda cholled drom yn Stadiwm Aviva yng ngêm agoriadol Cwpan y Cenhedloedd.

Roedd yr ymwelwyr yn anlwcus iawn i beidio â chael cic o'r smotyn yn yr hanner cyntaf pan ddisgynnodd Hal Robson-Kanu yn y cwrt.

Ond ar ôl 45 munud eithaf cyfartal, claddwyd gobeithio Cymru o sicrhau canlyniad calonogol i'r rheolwr newydd pan sgoriodd Gweriniaeth Iwerddon ddwywaith mewn saith munud wedi awr o chwarae.

Chwip o ergyd o 20 llath gan Darron Gibson oedd y gyntaf, cyn i gamgymeriad Chris Gunter roi gôl ar blât i Damien Duff.

Crymanodd Keith Fahey gic rydd i'r rhwyd i gwblhau buddugoliaeth gyfforddus, wrth i Gymru golli am y bedwaredd gêm yn olynol.

Tacl flêr gan James Collins roddodd y cyfle i Fahey ar ochr y cwrt cosbi, ac roedd hynny'n adlewyrchiad o'r gêm sâl a gafodd y capten yn Nulyn.

Fe all Speed bwyntio at absenoldeb Aaron Ramsey, Craig Bellamy a Gareth Bale, ond roedd Gweriniaeth Iwerddon yn edrych yn dîm dipyn cryfach a chytbwys.

Rheolwr newydd Cymru Gary Speed Colli'r bêl yn llawer rhy aml oedd brif broblem Cymru, gyda Rob Earnshaw yn aml wedi ei ynysu wrth geisio arwain y llinell flaen ar ben ei hun.

Golwg ansicr a nerfus iawn oedd i chwarae cynnar Cymru, ac fe amlygwyd hynny wrth i Hennessey bron a chael ei ddal allan gan Damien Duff wedi chwe munud.

Croesi oedd bwriad asgellwr Fulham ond hedfanodd y bêl dros ben y golwr a chrafu'r postyn pellaf.

Ond setlodd Cymru yn raddol, gan geisio chwarae gyda thempo dipyn uwch na'r hyn a welwyd o dan deyrnasiad rhagflaenydd Speed, John Toshack.

Roedd Robson-Kanu yn amlwg ar yr asgell chwith wrth gychwyn gêm am y tro cyntaf i'w wlad, ac roedd chwaraewr Reading yn gweiddi am gic o'r smotyn wedi 27 munud.

Ar ôl chwarae'r bêl i draed Andy King yn y cwrt, cafodd ei rediad ei rwystro gan Seamus Coleman, ond chwarae ymlaen oedd penderfyniad y dyfarnwr Mark Courtney.

Doedd fawr o batrwm i chwarae'r naill dîm na'r llall, gyda sawl chwaraewr yn llithro ar y cae slic a sawl un mewn crys coch yn cael trafferth i gwblhau'r bas symlaf.

Gwrthymosod oedd brif arf y tîm cartref yn yr hanner cyntaf, a llwyddodd Kevin Doyle i gynhesu dwylo Hennessey am y tro cyntaf gydag ergyd isel.

Yna fe aeth peniad Ciaran Clark fodfeddi heibio'r postyn o groesiad Coleman, ond ymatebodd Cymru wrth i Simon Church orfodi Shay Given i ymestyn ei gorff i arbed ei ergyd isel.

Hal Robson-Kanu yn cael ei ddal gan John O'SheaCychwyn sigledig i'r ail hanner oedd hi i Gymru hefyd a bu'n rhaid i Hennessey ddod i'r adwy tair gwaith yn y 10 munud cyntaf wrth arbed ddwywaith gan Jon Walters a Duff.

Ond doedd gan y golwr dim siawns wrth i Gibson daro chwip o ergyd o 20 llath i gornel y rhwyd.

Gôl gyntaf Gibson i'w wlad, wrth i chwaraewr canol cae Manchester United ddangos rhagor o dystiolaeth o'i ddawn i sgorio o bellter.

Gorfododd Church i Given arbed yn isel eto gydag ergyd o du allan y cwrt, ac roedd yr ymosodwr yn wallgof wrth i'r dyfarnwr beidio â rhoi'r gic gornel haeddiannol.

Ac i rwbio'r halen yn y briw, aeth Gweriniaeth Iwerddon ymhellach ar y blaen bron yn syth o'r gic gôl.

Yr eilydd Gunter oedd ar fai wrth adael i Walters ddwyn y bêl oddi arno yn y cwrt cosbi.

Croesodd cyn-ymosodwr Wrecsam yn isel tua'r smotyn a gorffennodd Duff yn hyderus gyda'i droed dde.

Tarfwyd ar y chwarae wrth i lu o newidiadau ddo i'r maes, ond un o'r eilyddion hynny sgoriodd y drydedd wrth i Fahey rwydo o gic rydd.

Safodd Hennessey bron yn syth tu ôl i'w fur amddiffynnol yn hytrach nag gwarchod ochr arall y gôl, a manteisiodd Fahey i'r eithaf i ymestyn y bwlch.

Daeth y chwiban olaf i arbed Cymru rhag mwy o boen, ac ychydig iawn o agweddau positif fydd Speed yn ei weld wrth edrych yn ôl ar ei gêm gyntaf wrth y llyw.

Yn anffodus, fydd pethau dim haws yn ei gêm nesaf wrth wynebu Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm ar 26 Mawrth yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2012.


Gweriniaeth Iwerddon: Given, O'Shea (O'Dea 85), St. Ledger, Dunne, Clark, Coleman (Fahey 58), Whelan (Green 76), Gibson (Wilson 81), Duff (Keogh 71), Walters, Doyle (Long 46).
Heb eu defnyddio: Westwood, Kelly.

Cerdyn melyn: Gibson.
Goliau: Gibson 60, Duff 67, Fahey 83.

Cymru: Hennessey, Eardley (Gunter 46), Danny Collins, James Collins, Ricketts (Nyatanga 83), Crofts, Vaughan (Ledley 61), King, Robson-Kanu (Eastwood 68), Church, Earnshaw (Easter 80).
Heb eu defnyddio: Brown, Williams, Dorman, Blake, Vokes, Price.

Torf: 19,783
Dyfarnwr: Mark Courtney (Gogledd Iwerddon).


chwaraeonAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy