BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Gemau'r Gymanwlad

BBC Homepage
BBC Cymru

»

Chwaraeon

Pêl-droed
Abertawe
Caerdydd
Casnewydd
Wrecsam
Uwchgynghrair Cymru
Pêl-droed Cyffredinol
Rhyngwladol

Rygbi
Rhyngwladol
Rhanbarthol

Athletau
Beicio
Bocsio
Criced
Cyffredinol
Golff
Moduro
Olympaidd
Rasio Ceffylau
Rygbi XIII
Snwcer
Tenis

Canlyniadau

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Newidiwyd diwethaf: 16 Rhagfyr 2005
Hanes Gemau'r Gymanwlad
1930: Hamilton, Canada

Gwledydd yn cystadlu: 11
Nifer athletwyr: 450
Nifer yn nhîm Cymru: 2

Yn ystod Gwyl yr Ymerodraeth i ddathlu coroni Brenin Sior V ym 1911, trefnwyd cyfarfod chwaraeon rhyngwladol gyda athletwyr o Awstralia, Canada, De Affrica a Phrydain yn cystadlu am dlws Yr Arglwydd Lonsdale mewn pum camp; athletau, bocsio, nofio a reslo.

Yna yn dilyn cyfarfod ymysg athletwyr a swyddogion gwledydd yr Ymerodraeth Brydeinig yn ystod Gemau Olympaidd 1928 yn Amsterdam penderfynwyd atgyfodi'r Gemau gyda Canada, fel y wlad fuddugol ym 1911 y cael y fraint o gynnal y Gemau agoriadol.

Yn ogystal â'r tîm cartref, cafwyd timau o'r Alban, Awstralia, Bermuda, Cymru, De Affrica, Guyana Brydeinig, Iwerddon, Lloegr, Newfoundland a Seland Newydd. Cafwyd cystadlaethau athletau, bocsio, bowlio lawnt, nofio, rhwyfo a reslo.

Yn Hamilton, dim ond dau athletwr oedd yn nhîm Cymru, ond mae cryn ddryswch dros sawl medal enillwyd gan fod rhai Cymry wedi cystadlu o dan faner Lloegr.

Cafodd Valerie Davies ddwy fedal arian ac un efydd yn y pwll nofio tra'n nofio o dan faner Cymru ac mewn nifer i lyfr hanes, dyma'r unig fedalau sydd yn cael eu hennill gan Gymru.

Ond llwyddodd y Cymry, Albert Love ac Reg Thomas i ennill medalau tra'n gwisgo fest Lloegr. Cipiodd Love fedal efydd yn y sgwâr focsio tra bo Thomas wedi cael arian yn y ras 880 llath ac aur yn y ras filltir.

Medalau Cymru

Medal
ATHLETAUReg Thomas1 milltirAur
Reg Thomas880 llathArian
BOCSIOAlbert LovePwysau YsgafnEfydd
NOFIOValerie Davies400 llath Dull RhyddArian
Valerie Davies100 llath Dull RhyddArian
Valerie Davies100 llath Ar Ei ChefnEfydd

chwaraeon
Hanes y Gemau
 
Medalau Cymru
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy