BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cwpan y Byd 2006

BBC Homepage
BBC Cymru

»

Chwaraeon

Pêl-droed
Abertawe
Caerdydd
Casnewydd
Wrecsam
Uwchgynghrair Cymru
Pêl-droed Cyffredinol
Rhyngwladol

Rygbi
Rhyngwladol
Rhanbarthol

Athletau
Beicio
Bocsio
Criced
Cyffredinol
Golff
Moduro
Olympaidd
Rasio Ceffylau
Rygbi XIII
Snwcer
Tenis

Canlyniadau

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Newidiwyd diwethaf: 01 Gorffennaf 2006
Portiwgal drwodd ar giciau o'r smotyn

Llwyddodd Ricardo i brofi'n arwr i Portiwgal unwaith eto wrth iddynt drechu 10-dyn Lloegr 3-1 ar giciau o'r samotyn wedi gêm ddi-sgôr.

Collodd Lloegr eu capten, David Beckham, yn yr ail hanner oherwydd anaf a chafodd Wayne Rooneuy ei hel o'r maes wedi 62 munud am sathru ar Ricardo Carvalho.

Brwydrodd LLoegr yn ddewr â 10-dyn ac ar brydiau roeddent yn creu mwy o gyfleoedd na Phortiwgal.

Ond mewn canlyniad oedd yn atgoffa dyn o bencampwriaeth Ewro 2004, Ricardo oedd yr arwr wrth iddo arbed ciciau Frank Lampard, Steven Gerrard a Jamie Carragher o'r smotyn i yrru Lloegr adref a Phortiwgal drwodd.

PRIF DDIGWYDDIADAU

Ciciau o'r smotyn

Mae Cristiano Ronaldo yn rhwydo ac yn gyrru Portiwgal drwodd i'r rownd gynderfynol wrth rwydo yng nghornel ucha'r rhwyd
Lloegr 1-3 Portiwgal

Mae Ricardo yn arbed cic Jamie Carragher i roi Portiwgal ar drothwy'r rownd gynderfynol
Lloegr 1-2 Portiwgal

Mae Portiwgal yn ôl ar y blaen wrth i Helder Postiga rwydo
Lloegr 1-2 Portiwgal

Mae Ricardo yn cadw Portiwgal yn y gêm wrth arbed cic Steven Gerrard
Lloegr 1-1 Portiwgal

Mae Portiwgal yn methu eu hail cic o'r smotyn wrth i Petit yrru'r bêl heibio'r postyn
Lloegr 1-1 Portiwgal

Bu bron i Ricardo arbed cic Owen Hargreaves ond crafodd y bêl i gornel y rhwyd
Lloegr 1-1 Portiwgal

Methodd Hugo Viana â dyblu mantais Portiwgal wrth iddo daro'r postyn
Lloegr 0-1 Portiwgal

Llwyddodd Ricardo i arbed cic Frank Lampard
Lloegr 0-1 Portiwgal

Wedi cryn oedi ar ddechrau'r ciciau o'r smotyn rhwydodd Simao â'r cic gyntaf
Lloegr 0-1 Portiwgal

Sgôl Terfynol Lloegr 0-0 Portiwgal

120 +1 mun: Methodd Maniche â chic olaf y gêm wrth iddo ergydio'n wyllt a tharo'r bêl i rhes Z o'r eisteddle!

120 mun: Yn yr eiliasdau olaf bu rhaid i'r eilydd, Jamie Carragher, fod yn effro i droi croesiad allan am gic cornel.

115 mun: Wedi Portiwgal gadw meddiant yn amyneddgar ar ochr cwrt cosbi Lloegr, gwastraffwyd y cwbwl ag ergyd wyllt gan Petit aeth ymhell dros y trawst

108 mun: Llwyddodd Helder Postiga i rwydo ond tra bo Portiwgal yn dathlu cafodd y gôl ei gwrthod am fod yr ymosodwr yn camsefyll.

106 mun: Roedd angen tacl wych yn y cwrt cosbi gan Nuno Valente i atal Aaron Lennon.

Hanner Amser - Amser Ychwanegol - Lloegr 0-0 Portiwgal

101 mun: Mae Lloegr yn creu digon o gyfleoedd ac mae'n anodd coelio mai hwy sydd â 10 dyn. Methodd Peter Crouch fanteisio ar groesiad Gary Neville a llwyddodd Portiwgal i glirio unwaith eto.

98 mun: Mae Steven Gerrard yn gawr yng nghanol cae i Loegr a bu bron i'r dim iddo greu gôl i'r Saeson wrth iddo groesi at Crouch yn y cwrt bach ond llwyddodd Miguel i amddiffyn yn ddewr

91 mun: Mae Portiwgal yn cadw meddiant am gyfnod maith ar ochr cwrt cosbi Lloegr ond yn y diwedd fe wastraffwyd y cyfle wrth i Petit daro ergyd ymhell dros y trawst

Lloegr 0-0 Portiwgal
Bydd angen hanner awr ychwanegol i geisio canfod buddugwr wrth i'r 90 munud orffen heb gôl.

89 mun: Mae Lloegr yn gorffen y 90 munud ar dân gyda Owen Hargreaves yn dawnsio heibio amddiffynwyr Portiwgal cyn croesi i'r cwrt cosbi ond methodd John Terry a chyrraedd y bêl.

85 mun: Mae Phil Scolari yn profi unwaith eto nad yw'n ofn gwneud penderfyniadau dadleuol wrth iddo eilyddio Figo a gyrru Helder Postiga i'r maes

83 mun: Mae Lloegr wedi creu mwy o gyfleoedd ers mynd i lawr i 10 dyn na chafwyd trwy gydol yr hanner agoriadol. Er hynny, mae Portiwgal yn parhau i edrych yn beryg tra'n gwrthymosod.

81 mun: Cic rydd i Loegr wedi Aaron Lennon gael ei lorio ond gyda David Beckham wedi anafu mae cryn ddadlau pwy fydd yn cymryd y gic. Frank Lampard sydd yn ei tharo ac roedd angen dwy arbediad gan Ricardo i gadw Lloegr rhag sgorio.

77 mun: Roedd angen arbediad campus gan Paul Robinson o ergyd gelfydd Figo wrth i Bortiwgal geisio defnyddio eu mantais niferoedd

70 mun: Rhediad campus i lawr y dde gan Owen Hargreaves ond mae croesiad y Cymro o Ganada yn rhy drwm ac yn mynd allan am gic gôl.

61 mun: Cerdyn Coch - Wayne Rooney (Lloegr):
Mae Lloegr i lawr i ddeg dyn wedi Rooney sathru ar Ricardo Carvalho yng nghanol cae

58 mun: Dawnsiodd Aaron Lennon heibio tri amddiffynnwr yn y cwrt cosbi cyn pasio'r bêl yn sgwar ond methodd Wayne Rooney ei gic a tharodd Joe Cole y bêl ymhell dros y trawst

51 mun: Mae Aaron Lennon wedi dod i'r maes i gymryd lle David Beckham sydd wedi anafu.

47 mun: Carlamodd Cristiano Ronaldo i lawr yr asgell chwith gan gamu dros y bêl tro ar ôl tro, ond nid oedd y dyfarnwr eisiau gwybod pan ddisgynodd i'r llawr yn ddramatig.

Hanner Amser: Lloegr 0-0 Portiwgal

45 mun: Llwyddodd Ricardo i arbed ergyd Frank Lampard o bell wrth i'r dyfarnwr cynorthwyol ddynodi bydd munud o amser ychwanegol.

43 mun: Cerdyn melyn i Petit am dacl fler ar ochr y cwrt cosbi, ond tarodd David Beckham y cic rydd yn syth i'r mur amddiffynol

35 mun: Llwyddodd Ashley Cole i ganfod Steven Gerrard â phas hyfryd i lawr yr asgell chwith ond nid oedd yr un crys gwyn yn y cwrt cosbi i dderbyn croesiad y Sgowsar.

27 mun: Mae Fernando Meira yn llwyddo i gadw Wayne Rooney yn ddistaw wrth i'r ddau dîm fethu â chanfod y gôl agoriadol holl bwysig.

21 mun: Methodd Frank Lampard a chyrraedd croesiad David Beckham yn y cwrt cosbi, ond mae Lloegr yn dechrau pwyso..

14 mun: Portiwgal yn ennill cic rhydd arall wrth i Figo ddisgyn i'r llawr yn llawer rhy hawdd o dan bwysau gan Owen Hargreaves - mae chwaraewyr Lloegr yn dechrau mynd yn rhwystredig ag actio Portiwgal yn barod.

16 mun: Cyfle gwych i Loegr wrth i Frank Lampard dynnu'r bêl yn ôl ar draws cwrt bach Portiwgal ond llwyddodd yr amddiffyn i glirio.

13 mun: Methodd Joe Cole a chlirio ond tarodd Maniche ei ergyd yn erbyn amddiffynnwr.

11 mun: Dihangfa i Loegr wrth i Paul Robinson ddwyn y bêl oddi ar droed Tiago wedi cic rhydd Figo daro pen glin Gary Neville yn y cwrt bach

8 mun: Trodd Wayne Rooney'n gelfydd ar ochr y cwrt cosbi cyn ergydio ond llwyddodd Ricardo i'w arbed yn gyfforddus

TRIFIA

Nid yw Portiwgal wedi colli gêm gystadleuol ers rownd derfynol Ewro 2004 - 18 gêm yn ôl.

Chwaraeodd chwech o garfan Portiwgal yn yr Arena AufSchalke yn Gelsenkirchen pan enillodd FC Porto Gynghrair y Pencampwyr yn erbyn Monaco yn 2004.

Nid yw Wayne Rooney erioed wedi sgorio gôl yng Nghwpan y Byd, hyd yn oed mewn gemau rhagbrofol.

TIMAU

Lloegr: Robinson, Neville, Terry, Ferdinand, Ashley Cole, Hargreaves, Beckham, Gerrard, Lampard, Joe Cole, Rooney.

Eilyddion: Campbell, James, Bridge, Carragher, Jenas, Carrick, Lennon, Downing, Crouch, Carson, Walcott.

Portiwgal: Ricardo, Miguel, Meira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Figo, Maniche, Petit, Tiago, Ronaldo, Pauleta.

Eilyddion: Paulo Ferreira, Caneira, Ricardo Costa, Viana, Simao, Quim, Boa Morte, Nuno Gomes, Paulo Santos, Postiga.

Dyfarnwr: Horacio Marcelo Elizondo (Ariannin)


chwaraeon
Hanes y Gwpan
 
Y Timau
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy