BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Criced

BBC Homepage
BBC Cymru

»

Chwaraeon

Pêl-droed
Abertawe
Caerdydd
Casnewydd
Wrecsam
Uwchgynghrair Cymru
Pêl-droed Cyffredinol
Rhyngwladol

Rygbi
Rhyngwladol
Rhanbarthol

Athletau
Beicio
Bocsio
Criced
Cyffredinol
Golff
Moduro
Olympaidd
Rasio Ceffylau
Rygbi XIII
Snwcer
Tenis

Canlyniadau

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Diweddarwyd: 17 Mawrth 2011

Roberts yn barod i olynu Russell yn gadeirydd

Bydd Nigel Roberts yn olynu Paul Russell i fod yn gadeirydd Morgannwg yn y dyfodol agos.

Nigel Roberts

Cafodd Russell ei ailbenodi i'r rôl nos Fercher yn dilyn cyfarfod o bwyllgor y clwb, gyda Roberts yn parhau yn is-gadeirydd.

Roberts yw prif noddwr Morgannwg, ond fe ymddiswyddodd o'r pwyllgor ym mis Rhagfyr yn dilyn ymadawiad yr hyfforddwr Matthew Maynard a'r capten Jamie Dalrymple.

Dywedodd Roberts ar y pryd hynny yr oedd yn anhapus na gafodd wybod am y newidiadau diweddar o fewn y clwb.

Ond newidiodd ei feddwl o fewn deuddydd ac fe gytunodd i ailafael yn y swydd.

Dywedodd Russell: "Rydw i wrth fy modd bod Roberts wedi cytuno i fod y cadeirydd nesaf.

"Mae o'n ŵr busnes abl a llwyddiannus ac yn gefnogwr brwd o'r clwb ers nifer o flynyddoedd."

Ategodd Roberts: "Mae sawl her o'm blaenau ni dros y misoedd nesaf. Rydw i'n edrych ymlaen at gydweithio gyda Paul er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus."

chwaraeonAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy