BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Beicio

BBC Homepage
BBC Cymru

»

Chwaraeon

Pêl-droed
Abertawe
Caerdydd
Casnewydd
Wrecsam
Uwchgynghrair Cymru
Pêl-droed Cyffredinol
Rhyngwladol

Rygbi
Rhyngwladol
Rhanbarthol

Athletau
Beicio
Bocsio
Criced
Cyffredinol
Golff
Moduro
Olympaidd
Rasio Ceffylau
Rygbi XIII
Snwcer
Tenis

Canlyniadau

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Diweddarwyd: 30 Gorffennaf 2007
Seiclwr o Gymru yn Serennu

Geraint Thomas yw'r Cymro cyntaf ers pedwardeg o flynyddoedd i gwblhau ras seicloo fyd-enwog y Tour de France.

Geraint Thomas
Ac yntau ond yn 21 mlwydd oed, Geraint Thomas oedd y beiciwr ieuengaf i gystadlu ac i gwblhau y Tour de France eleni.

"Mae pawb yn breuddwydio am gael reidio i lawr y Champs-Elysees a chwblhau'r Tour, dwi'n hapus i gael bod yma ond yn dioddef!"

Cwblhaodd y cymal olaf drwy ddinas Paris yn y 133ain safle, gan orffen 51 o eiliadau y tu ôl i enillydd y cymal olaf, Daniele Bennati. Drwyddi draw gorffennodd Thomas y ras 20 cymal ar hyd 2,200 o filltiroedd yn y 140fed safle, bron i bedwar awr y tu ôl i'r buddugwr Alberto Contador.

Ar gwblhau'r ras dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at gael ymlacio rhyw ychydig dros y diwrnodau nesaf yng nghwmni ei ffrindiau.

"Nawr dwi eisiau mynd allan, mwynhau ambell i beint o gwrw, a chymdeithasu gyda rhai ffrindiau, ond mi fyddai bendant yn ymlacio am ychydig wythnosau. Mynd i'r gwely yw'r prif nod!"

Nid oedd Thomas am ganolbwyntio yn ormodol ar y sgandal gyffuriau a oedd yn gymaint o gysgod dros y ras eleni, wedi i awdurdodau'r ras ddi-arddel Michael Rasmussen am golli prawf cyffuriau. Roedd Rasmussen yn arwain y ras ar un adeg ac ymysg y ffefrynau i gipio'r siaced felen.

Cystadlodd rhyw 189 o feicwyr eleni. Erbyn y cymal olaf ar y Champs Elysees roedd bron i 50 ohonynt wedi tynnu allan o'r ras 3,550 KM (2,200 o filltiroedd).

Am y tro cyntaf yn ei hanes fe gychwynnodd y Tour de France o Lundain â'r beicwyr yn teithio ar gyflymder cyfartalog o dros 25 milltir yr awr ar hyd strydoedd y Brifddinas a lonydd gwledig a mynyddig Ffrainc.

Amcangyfrifwyd fod 15 miliwn o bobl wedi llenwi strydoedd Ffrainc i wylio'r ras dros y tair wythnos dwethaf, a bod cannoedd o filiynau ar hyd a lled y byd wedi gwylio'r ras ar y teledu.

Mae'r ras yn profi pob agwedd o allu beiciwr - mae'n her gorfforol, seicolegol ac emosiynol, ac yn brawf enfawr i'r athletwyr.

Ac yntau wedi llywio strydoedd prysur Llundain a Pharis a mynyddoedd llethol yr Alpau, gall Thomas fod yn falch iawn o'i ymdrechion eleni a dathlu gorchest go arbennig.

Thomas yw'r Prydeiniwr ifancaf erioed i gwblhau'r ras fawreddog hon.


chwaraeonAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy