bbc.co.uk
Home
TV
Radio
Talk
Where I Live
A-Z Index
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
30ed Gorffennaf 2002
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon BBC Cymru'r Byd

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Chwaraeon

Pêl-droed
Cymru
Uwchgynghrair Cymru
Abertawe
Caerdydd
Wrecsam
Pêl-droed eraill

Olympaidd

Criced

Rygbi
Clybiau
Rhyngwladol

Canlyniadau'r penwythnos

Chwaraeon eraill
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Hwyl yn Helsinki

Cefnogwyr Cymru a chefnogwyr y Ffindir cyn y gêm fawr

Yn Stadiwm Olympaidd Helsinki roedd cefnogwyr Cymru wrth eu bodda.

Roedd Cymru wedi sgorio'r gôl gyntaf yn erbyn Y Ffindir yn groes i lif y chwarae a roedd y Cymry yn bloeddio eu cymeradwyaeth.

Ond, wyth gôl ac 80 o funudau'n ddiweddarach roedd clochdar y Cymru wedi hen ddiflannu wrth i'r Ffindir orffen y gêm â buddugoliaeth o 7-2.

Na, nid y gêm fawr nos Sadwrn mohoni, diolch ir drefn, ond gêm rhwng cefnogwyr Cymru a chefnogwyr Y Ffindir chwaraewyd fore Sadwrn ar y maes ymarfer yn y Stadiwm Olympaidd.

Roedd yn foment hanesyddol i dîm cefnogwyr Cymru wrth i'r criw brith o bob cwr o Gymru ymlwybro i'r cae am y tro cyntaf erioed.

Cyn yr anthemau roedd y chwaraewyr yn prysur gyflwyno eu hunain i'w cydchwaraewyr a roedd cryn ddadlau ynglyn a pwy oedd yn chwarae ym mha safle!

Roedd y gêm wedi ei threfnu gan un o gefnogwyr pybyr tîm cenedlaethol Cymru, Phil Olyott o Aberystwyth, â chymdeithas cefnogwyr y Ffindir.

Barn rhai o Gefnogwyr CaerdyddA chyda nifer fwy o gefnogwyr Cymru yn troi allan i weld y cefnogwyr na theithiodd i Valkeakoski y noson gynt i wylio'r tîm dan-21 roedd pwysau mawr ar ysgwyddau'r hogia.

Ond roedd un broblem fawr, fel yr esboniai Dylan Llewelyn (Canol Cae - Nefyn Youths).

"Mae'r hen, hen ddadl yn wir gyda'r cefnogwyr yr un peth â'r tîm cyntaf - clwb neu wlad," meddai.

"Ac yn anffodus mae'r rhan fwyaf o'r cefnogwyr wedi dewis y clwb ... nos!"

Sylwadau powld gan gefnogwr oedd yn eistedd ar ochr y cae yn llowcio seidr gellyg a chreision.

Ond efallai dyna pam fod y Ffindir wedi llwyddo i sgorio saith gôl cyn i'r Cymry allu ychwanegu at eu gôl gyntaf - hynny, ar ffaith bod rhif 8 y Ffindir wedi chwarae pêl-droed i dîm yn nhrydedd adran y Ffindir!

Yn hwyrach ymlaen yn y dydd roedd 2,000 a mwy o Gymru wedi ymgynnull ym mhrif faes Stadiwm Olympaidd Helsinki.

Roedd cefnogwyr o bob cwr o Gymru yn y FfindirRoedd yno Ddreigiau Coch o bob cwr o Gymru, o Gaergybi i Gasnewydd, o Lanelli i Lanfairpwll ac o Dreffynnon i'r Drenewydd a roedd y disgwyliadau yn uchel.

Wedi'r gôl gyntaf gan John Hartson cafwyd eiliad o ddistawrwydd annaearol cyn i'r fyddin goch ben arall y maes ffrwydro.

Wedi i mi ddarganfod fy sbectol a gorffen cofleidio pawb o nghwmpas roedd y pesimistiaid yn ein mysg, hynny yw, pawb sydd wedi dilyn Cymru dramor dros y blynyddoedd, yn dechrau dweud ei fod yn rhy gynnar i ddathlu.

Rwyf wedi bod yn dyst i ormod o berfformiadau diflas dramor i ddechrau canu

"Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way,
Oh what fun it is to see,
Wales win away."

Yn enwedig gan fod tri chwarter awr a mwy o'r gêm yn weddill!

Ond, roedd clywed 2,000 o gefnogwyr yn cydganu Gwyr Harlech yn gyrru ias oer i lawr fy nghefn - a phan sgoriodd Simon Davies ail gôl Cymru aeth y lle yn honco bost.

Cefais fy hyrddio ymlaen tua phum rhes gan lanio ar ben gwr mewn crys coch yn gafael mewn morfil llawn gwynt.

Wedi cofleidio'r gwr a chusanu'r morfil, brwydrais fy ffordd yn ôl i'm sêt i ailddechrau cofleidio fy ffrindiau - yn wir roedd un â dagrau yn rhedeg i lawr ei wyneb.

Wir i chi - tydi teimladau fel hyn ddim iw cael wrth wylio'r gêm ar y teledu.

Ar y chwiban olaf, aethom yn wallgof - roeddem wedi ennill ... dramor ... or diwedd.

Roeddem ar frig ein grwp gan nad oedd Yr Eidal wedi chwarae eu gêm yn erbyn Azerbaijan ar y pryd!

O'r diwedd roeddwn yn gallu canu Jingle Bells!

Wedi derbyn cymeradwyaeth gan gefnogwyr a stiwardiaid y Ffindir ar y ffordd allan o'r stadiwm roedd yn amser dathlu yn un o ddinasoedd hyfrytaf Ewrop.

A dathlu wnaethon ni.

Tydi Helsinki erioed wedi gweld y fath ddathlu gyda Cymry gorfoleddus ym mhobman.

Gan obeithio rwan y cawn dorri tir newydd tebyg yn Baku fis Tachwedd.

Terms & Conditions | Privacy & Cookies Policy