bbc.co.uk
Home
TV
Radio
Talk
Where I Live
A-Z Index
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
30ed Gorffennaf 2002
Geiriau Yn Unig
Chwaraeon BBC Cymru'r Byd

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Chwaraeon

Pêl-droed
Cymru
Uwchgynghrair Cymru
Abertawe
Caerdydd
Wrecsam
Pêl-droed eraill

Olympaidd

Criced

Rygbi
Clybiau
Rhyngwladol

Canlyniadau'r penwythnos

Chwaraeon eraill
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Dilyn Cymru yn Croatia

23 Awst 2002

Cefnogwyr yn gwylio'r gêm yn Stadiwm Varteks yn Varazdin
Tydi dilyn tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru byth yn hawdd, ond gyda'r gêm yng Nghroatia wedi ei lleoli yn nhref fechan Varazdin yng ngogledd ddwyrain y wlad, yn ogystal â'r ffaith ei bod wedi ei threfnu ar gymaint o fyr rybudd, roedd y daith yma yn fwy cymhleth na'r arfer i'r criw dethol o gefnogwyr sydd yn dilyn Cymru dramor.

Penderfynodd deg ohonom hedfan i Klagenfurt yn Awstria a llogi ceir i deithio trwy Slofenia a Croatia er mwyn cael gweld rhywfaint ar yr hen Yugoslafia - ac am ei fod yn rhad ofnadwy.

A dyna pam fo tri char â rhifau cofrestru lleol wedi eu parcio mewn safle bws llai na hanner milltir o faes awyr Klagenfurt gyda thri dyn mewn crysau coch â throwsus byr yn syllu'n syn ar fap o'r ardal.

Darllen y mapUnwaith yr oeddwn wedi canfod y lôn gywir ac arfer â gyrru ar yr ochr dde - hynny yw, arfer â newid gêr yn hytrach nag agor y ffenest - roedd y daith yn un bleserus iawn trwy un o rannau mwyaf hyfryd canol Ewrop.

Mae'n anodd credu bod y gwledydd yma yn rhyfela cwta ddeng mlynedd yn ôl.

Datganodd cynulliad Slofenia ei hannibyniaeth o Yugoslafia ym 1991 yn dilyn ymosodiad Serbia ar ardal Kosovo.

Ymosododd milwyr o Belgrade ar ffiniau'r wlad newydd ond fe'u synnwyd gan fyddin fechan deyrngarol Slofenia a phenderfynodd Belgrade ganiatáu annibyniaeth.

Roedd y rhyfel wedi para 10 diwrnod a chollodd 66 o bobl eu bywydau.

Wedi treulio noson bleserus mewn bar ar bwys Afon Dava ym Maribor, ail ddinas Slofenia, roedd yn amser teithio draw i Croatia.

Er bod Slofenia a Croatia wedi bod yn rhan o Yugoslafia hyd at 1991 roeddent yn ardaloedd hunan llywodraethol o fewn y ffederasiwn ac mae gwahaniaethau amlwg rhwng y ddwy wlad.

Yn un peth mae'r ieithoedd yn hollol wahanol a thra bo Slofenia wedi bod yn edrych tua'r gorllewin ers blynyddoedd wrth rannu ffin â'r Eidal ac Awstria, roedd Croatia yn ardal lewyrchus iawn o fewn y ffederasiwn gyda 90% o'r ardaloedd twristiaeth yn disgyn o fewn ei ffiniau.

Cefnogwyr yn gwylio'r gêm yn VarazdinErs diwedd y rhyfel mae gwledydd Slofenia a Croatia wedi closio gyda'r ffaith bod tîm cenedlaethol Croatia yn paratoi ar gyfer y gêm yn Slofenia yn profi hynny.

Varazdin yw cartref FC Varteks, tîm digon llwyddiannus yng Nghroatia, ond yn anffodus mae'r rhan fwyaf o gefnogwyr pêl-droed y wlad yn dilyn un o ddau dîm; Dinamo Zagreb neu Hadjuk Split - roedd yn dorcalonnus gweld cymaint o bobl leol mewn crysau Hadjuk a Dinamo, yn union fel gweld plant mewn crysau Manchester United ar hyd a lled gogledd Cymru.

Wedi cyrraedd Varazdin roedd ymweliad â'r maes yn hanfodol.

Roedd y stadiwm yn arwydd o ddifaterwch y bobl leol gan mai 10,500 o seddi sydd yn y stadiwm, ond mae'r bobl sydd yn cefnogi'r clwb yn falch iawn ohoni.

Wedi i un o swyddogion y clwb ddarganfod ein bod wedi teithio draw o Gymru cawsom daith ddifyr iawn o amgylch y stadiwm, gan gynnwys yr ystafelloedd newid, ystafell y cyfarwyddwyr ac un o'r ystafelloedd cwpanau mwyaf arbennig yr wyf erioed wedi ei weld, er gwaetha'r ffaith nad oedd y gŵr yn siarad gair o Saesneg.

Roedd y swyddog yn nodweddiadol o bobl tref Varazdin. Roedd y cyhoedd yn groesawgar iawn gan nad oes llawer iawn o dwristiaid yn ymweld â'r rhan yma o'r wlad ac roedd nifer fawr o gyfnewid crysau, sgarffiau a hetiau yn mynd ymlaen cyn ac ar ôl y gêm.

O ia ... y gêm ... wel, cafodd y 42 o gefnogwyr o Gymru'r fraint o weld un o'r goliau gorau erioed gan ŵr mewn crys Cymru wrth i Simon Davies ddawnsio trwy amddiffyn Croatia cyn rhwydo.

Ond roeddem yn dyst i gamgymeriad erchyll gan y golwr Paul Jones i adael i Croatia unioni'r sgôr ac ymestyn y nifer o fisoedd ers i mi weld buddugoliaeth oddi cartref i 63 ...

... o wel, mae trip i Helsinki ar y gweill ym mis Medi!

Terms & Conditions | Privacy & Cookies Policy