BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Celtiaid

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Y Celtiaid

Gemau a storiau

Ffeil ffeithiau

Ble yng Nghymru

Eich Crefftau Celtaidd

Rhieni ac athrawon

English

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gemau a storiauFfeil FfeithiauEich Crefftau CeltaiddBle yng NghymruRhieni ac athrawonEnglish

Rhieni ac Athrawon

Am y safle
Mae'r safle hwn yn sôn am Geltiaid Oes yr Haearn a fu'n byw yng Ngorllewin Ewrop o tua'r 5ed Ganrif CC i'r Ganrif Gyntaf OC sef y Celtiaid cynnar.

Mae'r safle at ddefnydd yn yr ysgol a gartref ac wedi'i anelu'n bennaf at blant CA2 (oed 7-11), eu hathrawon a'u rhieni. Mae'r pwyslais ar hyrwyddo addysgu arbrofol i gynorthwyo'r plant i gael mynediad i fyd Celtiaid Oes yr Haearn ar lefel dealltwriaeth, yn unol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Byddem yn eich annog i ymweld â lleoliad Oes Haearn, yn annog chwarae rôl ac archebu bocs o wrthrychau o Amgueddfa er mwyn i'r disgyblion eu cyffwrdd a'u trafod.

Pwynt pwysig na ellir ei or-bwysleisio yw cyn lleied o dystiolaeth Oes Haearn sy'n bodoli heddiw. Ysgrifenwyd y rhan helaeth o'r dystiolaeth ddogfennol gan y Rhufeiniaid - a hynny o safbwynt Rhufeinig. Mae tystiolaeth materol yn brin hefyd ac yn cynnwys yn bennaf wrthrychau metel. Mae angen i blant ddeall fod hanes yr oes yma wedi'i greu gan ddefnyddio damcaniaeth, dychymyg ac ail-ymgorfforiad.

Cynnwys y safle
Ffuglennol yw straeon a chymeriadau cartwn yr adran Gemau a Storiau, wrth reswm. Mae angen Flash 5 i'w ddefnyddio (gweler Help/Cymorth, ar waelod chwith y dudalen) gan fod swn yn bwysig. Bydd angen seinyddion neu glustffonau i gael y gorau ohonynt. Mae pob un o'r gweithgareddau rhyngweithiol hyn yn dechrau gydag arteffact o'r gors ac yn gorffen gyda gweithgaredd a thudalen y gellir ei hargraffu. Breuddwydio am Dderwydd yw'r unig eithriad.

 • Yn y ty crwn

 • Adeiladu bryngaer

 • Dylunio torch

 • Nodyn am nyddu

 • Dymuniad derwydd

 • Y milwr dewraf

 • Y cerbyd rhyfel

 • Rheol o Rufain

 • Creu cartwn Celtaidd

Mae'r Ffeil Wybodaeth yn cynnwys tua 2,000 o eiriau gyda lluniau o wrthrychau Oes yr Haearn ac adran Cysylltiadau'r We. Dyma adrannau'r Ffeil Wybodaeth:

 • Pwy yw'r Celtiaid?

 • Y Dystiolaeth

 • Cartrefi

 • Crefftau

 • Gwisg a Gwedd

 • Rhyfelwyr

 • Crefydd a Chred

 • Rheol o Rufain

 • Cysylltiadau

Mae'r map cliciadwy Ble yng Nghymru yn dangos y safleoedd a'r atyniadau gorau o Oes yr Haearn yng Nghymru. Mae'r adran yma yn cynnwys disgrifiadau a lluniau o lefydd i ymweld a hwy.

Mae Crefft Celtaidd yn oriel o luniau wedi'u hanfon mewn gan y cyhoedd. Cyfle i chi ddanfon lluniau llonydd o'ch Celf a Chrefft i gael eu harddangos ar y wefan. Bydd hyd yn oed yr arddangosfa orau yn cael ei thynnu lawr yn y pen draw felly pam na wnewch chi bostio eich lluniau (copïau caled) fel cofnod parhaol o waith y plant? Fe ddewch o hyd i'n cyfeiriad o dan Mynegai Crefft.

Be am roi cynnig ar ein Cwis cyn ac ar ôl eich prosiect i weld os yw eich gwybodaeth o Oes yr Haearn wedi gwella drwy ddefnyddio gwefan Celtiaid Oes yr Haearn.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy