BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Celtiaid

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Y Celtiaid

Gemau a storiau

Ffeil ffeithiau

Ble yng Nghymru

Eich Crefftau Celtaidd

Rhieni ac athrawon

English

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gemau a storiauFfeil FfeithiauEich Crefftau CeltaiddBle yng NghymruRhieni ac athrawonEnglish

Rhieni ac Athrawon

Am y safle
Mae'r safle hwn yn sôn am Geltiaid Oes yr Haearn a fu'n byw yng Ngorllewin Ewrop o tua'r 5ed Ganrif CC i'r Ganrif Gyntaf OC sef y Celtiaid cynnar.

Mae'r safle at ddefnydd yn yr ysgol a gartref ac wedi'i anelu'n bennaf at blant CA2 (oed 7-11), eu hathrawon a'u rhieni. Mae'r pwyslais ar hyrwyddo addysgu arbrofol i gynorthwyo'r plant i gael mynediad i fyd Celtiaid Oes yr Haearn ar lefel dealltwriaeth, yn unol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Byddem yn eich annog i ymweld â lleoliad Oes Haearn, yn annog chwarae rôl ac archebu bocs o wrthrychau o Amgueddfa er mwyn i'r disgyblion eu cyffwrdd a'u trafod.

Pwynt pwysig na ellir ei or-bwysleisio yw cyn lleied o dystiolaeth Oes Haearn sy'n bodoli heddiw. Ysgrifenwyd y rhan helaeth o'r dystiolaeth ddogfennol gan y Rhufeiniaid - a hynny o safbwynt Rhufeinig. Mae tystiolaeth materol yn brin hefyd ac yn cynnwys yn bennaf wrthrychau metel. Mae angen i blant ddeall fod hanes yr oes yma wedi'i greu gan ddefnyddio damcaniaeth, dychymyg ac ail-ymgorfforiad.

Cynnwys y safle
Ffuglennol yw straeon a chymeriadau cartwn yr adran Gemau a Storiau, wrth reswm. Mae angen Flash 5 i'w ddefnyddio (gweler Help/Cymorth, ar waelod chwith y dudalen) gan fod swn yn bwysig. Bydd angen seinyddion neu glustffonau i gael y gorau ohonynt. Mae pob un o'r gweithgareddau rhyngweithiol hyn yn dechrau gydag arteffact o'r gors ac yn gorffen gyda gweithgaredd a thudalen y gellir ei hargraffu. Breuddwydio am Dderwydd yw'r unig eithriad.

 • Yn y ty crwn

 • Adeiladu bryngaer

 • Dylunio torch

 • Nodyn am nyddu

 • Dymuniad derwydd

 • Y milwr dewraf

 • Y cerbyd rhyfel

 • Rheol o Rufain

 • Creu cartwn Celtaidd

Mae'r Ffeil Wybodaeth yn cynnwys tua 2,000 o eiriau gyda lluniau o wrthrychau Oes yr Haearn ac adran Cysylltiadau'r We. Dyma adrannau'r Ffeil Wybodaeth:

 • Pwy yw'r Celtiaid?

 • Y Dystiolaeth

 • Cartrefi

 • Crefftau

 • Gwisg a Gwedd

 • Rhyfelwyr

 • Crefydd a Chred

 • Rheol o Rufain

 • Cysylltiadau

Mae'r map cliciadwy Ble yng Nghymru yn dangos y safleoedd a'r atyniadau gorau o Oes yr Haearn yng Nghymru. Mae'r adran yma yn cynnwys disgrifiadau a lluniau o lefydd i ymweld a hwy.

Mae Crefft Celtaidd yn oriel o luniau wedi'u hanfon mewn gan y cyhoedd. Cyfle i chi ddanfon lluniau llonydd o'ch Celf a Chrefft i gael eu harddangos ar y wefan. Bydd hyd yn oed yr arddangosfa orau yn cael ei thynnu lawr yn y pen draw felly pam na wnewch chi bostio eich lluniau (copïau caled) fel cofnod parhaol o waith y plant? Fe ddewch o hyd i'n cyfeiriad o dan Mynegai Crefft.

Be am roi cynnig ar ein Cwis cyn ac ar ôl eich prosiect i weld os yw eich gwybodaeth o Oes yr Haearn wedi gwella drwy ddefnyddio gwefan Celtiaid Oes yr Haearn.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy