BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Celtiaid

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Y Celtiaid

Gemau a storiau

Ffeil ffeithiau

Ble yng Nghymru

Eich Crefftau Celtaidd

Rhieni ac athrawon

English

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gemau a storiauFfeil FfeithiauEich Crefftau CeltaiddBle yng NghymruRhieni ac athrawonEnglish

Cysylltiadau

BBC Hanes
Gwybodaeth am Oes yr Haearn i oedolion gan y BBC, gan gynnwys hanes y Celtiaid a llwythau Celtaidd. Mae yna Sector Amlgyfrwng Rhyngweithiol gyda gweithgareddau megis ail adeiladu ty crwn a phobi bara drychol.

Hanes yr Iaith
Dilynwch daith hanes yr iaith Gymraeg.

AOCC
Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru yn trefnu teithiau tywysedig a gweithgareddau hanes byw yn ogystal â'u harddangosfeydd ardderchog.

Cadw
Mae'r Cofadeiladau Hanesyddol Cymreig yn cyflawni'r cyfrifoldebau statudol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i amddiffyn, cadw a hybu cofadeiladau hynafol ac adeiladau hanesyddol Cymru.

Cofnod y Cofadeiladau Hanesyddol Cymru
Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yw archif gyhoeddus Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae'n cynnwys gwybodaeth a lluniau o etifeddiaeth archeolegol a saerniaeth o safon yng Nghymru. Yn ogystal â hyn mae'n cynnig gwasanaeth ymholiadau ar gyfer y cyhoedd.


Tystiolaeth
Llinell amser
Cartref
Crefftau
Gwisg a gwedd
Rhyfelwyr
Crefydd a chredf
Rheol o Rufain
CysylltiadauAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy