BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Celtiaid

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Y Celtiaid

Gemau a storiau

Ffeil ffeithiau

Ble yng Nghymru

Eich Crefftau Celtaidd

Rhieni ac athrawon

English

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gemau a storiauFfeil FfeithiauEich Crefftau CeltaiddBle yng NghymruRhieni ac athrawonEnglish

Ble yng Nghymru

Castell HenllysMae Cymru'n wlad gyfoethog mewn etifeddiaeth Geltaidd.

Nid yn unig mae yna 600 o weddillion bryngaerau Celtaidd yma, ond yn ogystal mae yna leoliadau cyffrous lle y gallwch ddarganfod mwy am Oes yr Haearn hefyd.

Mae manylion am rai o'r lleoliadau Celtaidd mwyaf trawiadol yng Nghymru wedi'u cynnwys ar y map. Beth am ymweld ag un o'r lleoliadau yn eich ardal chi?

© y Goron: CBHCMap © Crown copyright. All rights reserved BBC AL100019855 2002


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy