BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Celtiaid

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Y Celtiaid

Gemau a storiau

Ffeil ffeithiau

Ble yng Nghymru

Eich Crefftau Celtaidd

Rhieni ac athrawon

English

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gemau a storiauFfeil FfeithiauEich Crefftau CeltaiddBle yng NghymruRhieni ac athrawonEnglish

Ble yng Nghymru

Castell HenllysMae Cymru'n wlad gyfoethog mewn etifeddiaeth Geltaidd.

Nid yn unig mae yna 600 o weddillion bryngaerau Celtaidd yma, ond yn ogystal mae yna leoliadau cyffrous lle y gallwch ddarganfod mwy am Oes yr Haearn hefyd.

Mae manylion am rai o'r lleoliadau Celtaidd mwyaf trawiadol yng Nghymru wedi'u cynnwys ar y map. Beth am ymweld ag un o'r lleoliadau yn eich ardal chi?

© y Goron: CBHCMap © Crown copyright. All rights reserved BBC AL100019855 2002


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy