bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Celf a Chrefft 2002

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Eisteddfod Celf a Chrefft 2002
Detholwyr
Enillwyr
Arddangosfa
Dewis y bobl
Comisiwn Madog
Casgliad Derek Williams
Gwen John
Giardelli
Graham Sutherland

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Arddangoswr: Iwan Bala


Cwrs pennaf fy ngwaith dros y deng mlynedd ddiwethaf ywr ymgais i ddadansoddi a chreu eiconau o fywyd Cymru ar drothwy canrif newydd. Ceir yma greaduriaid mytholegol ynghyd â rhai ffug-fytholegol.

Dyma'r twrch trwyth o'r Mabinogi sy'n ein hatgoffa o eiriau'r bardd R.S. Thomas sy'n sôn am larpio ar gorff rhyw hen gân. Efallai mai'r syniad o Gymru yw'r hen gân y sonir amdani yma.

Yna mae creadur yn cyplysu penglog y Fari Lwyd gyda chorff ci (corgi Cymreig) a gafr (symbol filwrol) mewn rhyw berfformiad lled ddychmygol tebyg iawn hwyrach i ddefodau Gorsedd y Beirdd ar Faes yr Eisteddfod.

Mae darlun arall yn trafod Cymru fel ynys ar y gorwel. Byd gwell tybed neu ynys sy'n byw yn ein dychymyg fel Ynys Gwales? Hwyrach mai ein dychymyg ni sydd ar yr ynys honno, fel y saith arwr yn stori Branwen yn y Mabinogi. Tybed ai fel hyn y mae llunio delweddau cenedlaethol?ysgoloriaeth pensaerniaeth
Katrina Allen Katrina Allen
Enillydd yr Ysgoloriaeth Bensaernïaeth 2002.

Paul de Hoxar Paul de Hoxar
Arddangoswr yn yr Adran Bensaernïaeth yw Paul de Hoxar. Roedd Vincent Bouvellec, Brian Evans, Ian Eggleton a Corin Yarrow wedi cynorthwyo Paul gyda'i brosiect, ac mi fyddai'n hoffi cydnabod eu rhan yn y gwaith.

y fedal aur - pensaerniaeth
Pembroke Design Cyf Pembroke Design Cyf
Enillydd Y Fedal Aur mewn Pensaernïaeth - (Gwobr Goffa Alwyn Lloyd).

Plac Pensaerniaeth
Maredudd ab Iestyn Maredudd ab Iestyn
Enillydd Plac Teilyngdod.
Crefft a Dylunio
Ruth Harries Ruth Harries
Atalwyd Medal Aur Crefft a Dylunio ond rhoddwyd Cymeradwyaeth Uchel a gwobr o £2,500 i Ruth Harries.

Celfyddyd Gain
Ifor Davies Ifor Davies
Enillydd y Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain

Paul Beauchamp Paul Beauchamp
Enillydd gwobr o £2000 (Celfyddyd Gain)
artist ifanc
Lowri Davies Lowri Davies
Enillydd Ysgoloriaeth Artist Ifanc 2001
Sara Fletcher Sara Fletcher
Enillydd Ysgoloriaeth Artist Ifanc 2002


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy