bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Wyneb llwm y Cwm Cau

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

1956 - 1966 Wyneb Llwm Y Cwm Cau

Ar ôl cyfnod gweddol lewyrchus yn hanner cyntaf y pumdegau dan y Llywodraeth Geidwadol, dechreuodd yr economi wegian unwaith yn rhagor. Dechreuodd y chwareli gau fesl un yn y Gogledd wrth iddyn nhw orfod cystadlu â deunydd toi rhatach o wledydd eraill. Ac wrth i'r chwareli gau, nid diwydiant yn unig a gollwyd, ond diwylliant arbennig bröydd y chwareli. Aeth Gwilym R. Tilsley â ni i gwm dychmygol yn ei awdl fuddugol, 'Cwm Carnedd' yn Eisteddfod Llangefni, 1957, ond cwm a oedd yn adrodd hanes pob cwm a chwalwyd o ganol y pumdegau ymlaen.

ymlaen...

 
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

'Roedd y pyllau glo yn y De yn gorfod wynebu yr un math o her. Rhydwen Willams a roddodd inni bortread o'r cymunedau glofaol yn ei bryddest fuddugol 'Ffynhonnau' yn Eisteddfod Abertawe ym 1964. 'Roedd tirlun Cymru yn ogystal ag economi a diwylliant y wlad yn newid, a gwlad y creithiau, nid gwlad y gweithiau, oedd hi bellach. Diffeithdra a diweithdra a nodweddai rannau helaeth o Gymru bellach. Dyna oedd y thema ym mhryddest fuddugol Tom Huws, 'Cadwyni', yn Eisteddfod Caernarfon 1959:


Rhynllyd gefnau ar y waliau boliog,
Stelcian, stilio a sgwrs,
Sgwrsio am waith. Nid oes gwaith, wrth gwrs!

Torri eu henwau ddydd Llun, a dydd Gwener,
Loetran o gwmpas T^y'r Crydd a'r Lôn Newydd,
A gwybod na ddychwel fyth hen lawenydd.

ymlaen...About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy