bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod                Môn

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • NATO yn cynnal ymgyrch yn erbyn Slobodan Milosevic, Arlywydd Serbia, i amddiffyn Albaniaid Kosovo rhag ei bolisi o lanhad ethnig.
 • Yr Adroddiad ar yr ymchwiliad cyhoeddus i lofruddiaeth Stephen Lawrence ym 1993 yn cyhuddo'r Heddlu o fwnglerwaith a hiliaeth.
 • Eric Harris (18 oed) a Dylan Klebold (17 oed) yn lladd 12 o'u cyd-ddisgyblion ac yn anafu 20 arall yn Columbine High School, Denver, Colorado, cyn eu lladd eu hunain.
 • Nelson Mandela yn ymddeol a Thabo Mbeki yn ei olynu.
 • Agor y Cynulliad yng Nghaerdydd.
 • Alun Michael yn cael ei ethol i arwain y Blaid Lafur yn y cynulliad yn lle Rhodri Morgan. Bu cyhuddiadau bod Michael yn was bach i Tony Blair a bod dulliau anheg wedi eu defnyddio i'w ethol.
 • Yn etholiadau cyntaf y cynulliad y Blaid Lafur ydi'r blaid fwyaf ond heb fwyafrif dros yr holl bleidiau eraill. Collodd y Blaid Lafur seddi i Blaid Cymru mewn manau oedd unwaith yn ei cadarnleoedd.
 • Brwydyr ffyrnig am arweinyddiaeth y Toriaid yn y cynulliad rhwng Rod Richards a Nick Bourne.
  Arglwydd Dafydd Elis Thomas yn 'lefarydd' y cynulliad.
 • Wedi i dim rygbi Cymru ddewis Graham henry o Seland Newydd fel eu hyfforddwr mae'r tim yn trechu Ffrainc ym Mharis a Lloegr yn Wembley ai dilywyr yn rhagweld oes aur newydd. Y tim yn chware yn Wembley am bod y stadiwm mileniwm newydd yng Nghaerdydd heb ei orffen.
 • Awstralia yn ennill Cwpan Rygbi'r Byd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.
 • Dusty Springfield, Stanley Kubrick, Dirk Bogarde, Cardinal Basil Hume Syr William Lloyd Mars-Jones, Emyr ( Feddyg) Jones, Meredith Edwrads, Elfed Lewis, Peter ( Goginan) Davies, Guto Roberts, Ioan Bowen Rees, Mathonwy Hughes, J.E.Caerwyn Williams, Raymond Edwards, Elen Roger Jones, Ifor Wyn Williams, Dick Richardson, Moc Morgan, Clive Jenkins, Esme Kirby, Syr Harry Llewellyn, Harriet Lewis, Eirene White, Gwyn Jones( Llenor ) yn marw.

Archdderwydd               Meirion Evans

Y Gadair

Testun. Cerdd mewn cynghanedd gyflawn: 'Pontydd'
Enillydd: Gwenallt Llwyd Ifan
Beirniaid: John Gwilym Jones, Myrddin ap Dafydd, Dafydd Johnston

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl delynegol am yr hollt rhwng dwy genhedlaeth, ac am hunaniaeth.

Y Goron

Testun. Dilyniant o gerddi: 'Golau yn y Gwyll'
Enillydd: Ifor ap Glyn
Beirniaid: Derec Llwyd Morgan, Iwan Llwyd, Einir Jon

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Cerddi cryf am gyfraniad y Dysgwyr i'r Gymru newydd hyderus. Ar lefel ddyfnach, mae'r cerddi hyn yn trafod problem hunaniaeth yn y Gymru ddwyieithog sydd ohoni, ac yn herio rhai syniadau traddodiadol ynghylch etifeddiaeth a threftadaeth, a Chymreictod yn gyffredinol.

Y Fedal Ryddiaith

Cyfrol o ryddiaith greadigol: 'Pan Ddaw Yfory'
Enillydd: Sonia Edwards (Rhwng Noson Wen a Phlygain)

Tlws y Ddrama

Diddymwyd y gystadleuaeth ym 1993
 
Tlws y Cerddor

Ceiri Torjussen
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy