bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod      Nedd a'r Cyffiniau

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • John Major yn cael problemau gydai'i bolisi 'back to basics' oherwydd agwedd rhai aelodau o'r Llywodraeth.
 • Aelodau Seneddol yn cytuno i ostwng oed caniatáu cyfathrach wrywgydiol o 21 i 18.
 • Cyhuddo Frederick West o Gaerloyw o ladd wyth o ferched yn achos yr 'House of Horrors'.
 • Enwi Nelson Mandela yn Arlywydd Du cyntaf De Affrica.
 • Agor y twnel rhwng Prydain a Ffrainc.
 • Solzhenitsyn yn dychwelyd i Rwsia wedi ugain mlynedd.
 • Marw'r arweinydd Llafur, John Smith; Tony Blair yn ei olynu.
 • Y cwmni BP Chemicals yn cyhoeddi ei fwriad i gau gwaith Baglan a cholli o swyddi.
 • Caniatáu gweithio ar waith glo brig mwyaf Ewrop ar ffarm Selar, Glyn-nedd.
 • Y ffilm Hedd Wyn yn ennill enwebiad Oscar.
 • Cyhoeddi cynllun gwerth 47m. i ail-greu Caernarfon ar ei newydd wedd.
 • Y Gorfforaeth Ddur yn cyhoeddi y collid 345 o swyddi yng ngweithfeydd alcam Trostre a Glynebwy.
 • Llywodraethwyr yr Eglwys yng Nghymru yn pleidleisio yn erbyn ordeinio merc hed.
 • Y Bwrdd Glo yn cyhoeddi ei fwriad i gau glofeydd y T^wr ond y gweithwyr yn ennill yr hawl i feddiannu'r gwaith.
 • Ailagor glofa Betws.
 • Darganfod corff babi newydd yn y Marina, Abertawe.
 • Y Blaid Lafur yn ennill pum sedd Gymreig yn etholiadau Ewrop.
 • Dyrchafu Tyddewi yn ddinas.
 • Syr Wyn Roberts yn symud o'r Swyddfa Gymreig. Rod Richards yn ei olynu.
 • Enwi Neil Kinnock yn Gomisiynydd Ewropeaidd.
 • Ian Paisley yn agor un o eglwysi ei enwad ym Mhorth Tywyn.
 • Agor rhan olaf yr A55 yn y Gogledd.
 • Dairy Crest yn cyhoeddi eu bod am gau hufenfa Hen D^y Gwyn.
 • Eirwyn Pontshan, Moses Glyn Jones, Leopold Khor, Dyfnallt Morgan, Alun Owen, Caitlin Thomas, Harri Webb, Richard Nixon, Jackie Onasis. Eugene Ionesco, Dennis Potter, Lindsay Anderson a John Osborne yn marw.

Archdderwydd               John Gwilym Jones

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Chwyldro'
Enillydd: Emyr Lewis
Beirniaid: Idris Reynolds, Gwyn Thomas, Ieuan Wyn

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Os cymherir yr awdl hon ag awdl 'Y Glöwr' a enillodd y Gadair i Gwilym R. Tilsley ym 1950, gwelir yn glir y newidiad au a ddigwyddodd mewn hanner can mlynedd. 'Roedd y pyllau wedi cau a chymdeithas wedi ei chwalu, a'r ddelwedd o Gymru fel gwlad y glöwr wedi colli ei hystyr. Er bod yr hen ffordd o fyw wedi diflannu, nid oedd yn angof. Mae Emyr Lewis yn cymharu ddoe a heddiw, ac yn ein hatgoffa am yr hanes, yr arwriaeth a'r troddodiad balch a fu yma unwaith mewn awdl gref.

Y Goron

Testun. Pryddest neu ddilyniant o gerddi: 'Dolenni'
Enillydd: Gerwyn Williams
Beirniaid: Dafydd R. Johnston, Nesta Wyn Jones, Dyfnallt Morgan
Cerddi eraill: Cerdd gan D. Islwyn Edwards oedd dewis Nesta Wyn Jones am y Goron. Yn y gystadleuaeth hefyd gosodwyd cynigion gan Lyn Davies, R. Gwyn Davies, Gwyneth Lewis ac Ynyr Williams yn uchel.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Ceir yn y gwaith hwn hefyd siawns i ailystyried rhai o ddigwyddiadau'r ugeinfed ganrif. Yn ei gerdd 'Washington ', mae Gerwyn Williams yn mynd â ni yn ôl at un o'r golygfeydd mwyaf dychrynllyd a welwyd yn yr ugeinfed ganrif. Mae'n codi arswyd arnom eto gyda'r llun o ferch fach yn rhedeg yn noeth i lawr llwybr o'i phentref yn Fietnam a'i chroen yn friw gan y napalm yr oedd awyrennau bomio yr Unol Daleithiau wedi eu gollwng ar ei chartref. Ond nid y gorffennol yn unig a gaiff sylw Gerwyn Williams. Yn y gerdd 'Pentref ' mae'n poeni am ddylanwad y dechnoleg newydd, technoleg newydd sy'n ail-greu'r byd ar lun pentref byd-eang. Mae'r chwyldro technolegol wedi cyrraedd pob agwedd ar fywyd, a'r cyfrifia dur wedi dod yn ddelw, os nad yn dduw. Mae'r we yn caniatáu chwarae a gweithio, siopa a sbecian o'r cartref. 'Does dim angen mynd drwy'r drws i dalu bil, i gyrchu papur newydd. Yn lle cyfathrebu â chyd-ddyn mae perygl mai â pheiriannau y byddwn yn cymdeithasu yn y dyfodol.

Y Fedal Ryddiaith

Cyfrol o ryddiaith greadigol: 'Cyrraedd'
Enillydd: Robin Llywelyn (O'r Harbwr Gwag i'r Cefnfor Gwyn)

Tlws y Ddrama

Diddymwyd y gystadleuaeth ym 1993
 
Tlws y Cerddor

Peter Finn
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy