bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod  De Powys, Llanelwedd

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Dau fachgen 10 oed yn llofruddio bachgen dwy oed, James Bulger, yn Lerpwl.
 • Yr IRA yn ffrwydro bom yn Warrington ac yn lladd bachgen 4 oed.
 • Yr FBI yn ymosod ar adeiliad yn Wakoble lle'r oedd aelodau o gwlt 'Branch Davidian' dan arweiniad David Korlesh. Lladdwyd 86 gan gynnwys 11 o blant.
 • Gwr ifanc dy, Stephen Lawrence, yn cael ei lofryddio mewn ymosodiad hiliol yn nwyrain Llundain.
 • Yr Arlywydd Clinton yn dod â Yitzhak Rabin, Prif Wweindog Israel, a Yassir Arafat, arweinydd y PLO, ynghyd.
 • Nifer y cleifion a arhosai am wely mewn ysbyty wedi cyrraedd dros filiwn.
 • Y Dywysoges Diana yn cyhoeddi ei bod am gefnu ar fywyd cyhoeddus.
 • Llywodraeth De Affrica yn penderfynu cyflwyno'r awenau i lywodraeth â mwya frif du.
 • Cau glofeydd y Parlwr Du, Taff Merthyr a Betws, a hynny'n golygu mai glofa'r T^wr oedd yr unig lofa ddofn ar ôl yng Nghymru.
 • Y gwaith o ddigomisiynu atomfa Trawsfynydd yn cychwyn a cholli o swyddi.
 • Y llong bananas olaf o India'r Gorllewin yn glanio yn Y Barri.
 • Cau'r gwaith nyddu neilon ym Mhont-y-p^wl, gwaith a fu'n cyflogi 4,000.
 • John Redwood yn Ysgrifennydd Cymru.
 • Agor tair milltir ychwanegol o'r M4 yn Llansawel.
 • Agor ffordd osgoi y Trallwm.
 • Sefydlu gwasanaeth catamaran rhwng Caergybi a Dun Laoghaire.
 • Tri yn Llys y Goron, Caernarfon, ar gyhuddiad yn ymwneyd â 'Meibion Glynd^wr'. Dau yn ddieuog, ond Siôn Aubrey Roberts yn cael ei garcharu am 12 mlynedd.
 • Llifogydd yn Llandudno yn gorfodi 2,500 i adael eu tai.
 • Y Frenhines yn dechrau talu trethi.
 • Ofnau y gallai plant a oedd yn chware Nintendo ddioddef ffitiau.
 • Jo Grimmond, Ian Mikardo, Dr Daniel Jones, Donald Box, George Chapman, Eic Davies, Dyfed Glyn Jones, Gwilym R. Jones, Geraint Dyfnallt Owen a Gomer M. Roberts yn marw.

Archdderwydd               John Gwilym Jones

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Gwawr'
Enillydd: Meirion MacIntyre Huws
Beirniaid: Dic Jones, Gerallt Lloyd Owen, Gwynn ap Gwilym
Cerddi eraill: Dymunai Gerallt Lloyd Owen roi'r Gadair i Emyr Lewis. Hilma Lloyd-Edwards oedd ffefryn Gwynn Ap Gwilym ar un adeg. 'Roedd Tudur Dylan Jones hefyd yn un o'r tri anfuddugol gorau.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl fywiog, afieithus am y bwrlwm canu pop Cymraeg ac am y modd yr oedd y canu hwnnw yn mynegi ac yn adlewyrchu Cymreictod y genhedlaeth ifanc.

Y Goron

Testun. Cerdd: 'Llynnoedd'
Enillydd: Eirwyn George
Beirniaid: J. Eirian Davies, James Nicholas, Nesta Wyn Jones
Cerddi eraill: Dewis Nesta Wyn Jones oedd Robin Llwyd ab Owain. Yr oedd Ynyr Williams hefyd yn agos am y Goron.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Casgliad crefftus a meddylgar a geisiai bontio'r gagendor rhwng dau ddiwylliant, Kenya a Chymru, gan roi mynegiant ar yr un pryd i bryder ynghylch diwylliannau lleiafrifol.

Y Fedal Ryddiaith

Nofel fer neu gasgliad o straeon byrion yn ymwneud â'r dyfodol
Enillydd: Robin Llywelyn (Seren Wen ar Gefndir Gwyn)

Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Pam Palmer

 
Tlws y Cerddor

Neb yn deilwng
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy