bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Bro Delyn

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Rhyfel y Gwlff, dau filwr Cymraeg yn cael eu lladd.
 • Yr Arlywydd F. W. de Klerk yn cael ei alw yn fradwr gan rai o'i gydwladwyr o Dde Affrica wedi iddo gyhoeddi fod y deddfau apartheid olaf i'w diddymu.
 • Ethol George Carey yn Archesgob Caer-gaint.
  Terfysgoedd mewn trefi ym Mhrydain yn lledaenu o Gaerdydd.
 • Rhyddhau Terry Waite.
 • Siopau yn agor ar y Sul.
 • Gorbachev yn ymddiswyddo.
 • Cau glofa Penallta, y gwaith glo olaf yng Nghwm Rhymni.
 • Gwrthdrawiad rhwng trenau yn Nhwnel Hafren yn anafu 100 o bobl.
 • Agor gwarchodfa adar Penclacwydd ger Llanelli.
 • Donald Huston, Ray Smith, Margot Fonteyn, Graham Greene, David Lean a Robert Maxwell yn marw.

Archdderwydd               Ap Llysor

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Awdl Foliant i Berson'
Enillydd: Robin Llwyd ab Owain ('Awdl Foliant Merch ein Hamserau')
Beirniaid: J. Eirian Davies, Einion Evans, Branwen Jarvis
Cerddi eraill: Eigra Lewis Roberts oedd yr ail.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl serch afieithus gyda dyfyniadau o Ganiad Solomon yn gefndir iddi.

Y Goron

Testun. Dilyniant o gerddi neu Bryddest: 'Pelydrau' neu 'Llygredd'
Enillydd: Einir Jones ('Pelydrau')
Beirniaid: Gwyn Thomas, Bryan Martin Davies, John Gruffydd Jones
Cerddi eraill: Emyr Edwards, mab y Prifardd J. M. Edwards, oedd yr ail yn ôl Gwyn Thomas a Bryan Martin Davies.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Dilyniant o gerddi delweddol trawiadol a llawn dychymyg gan feistres ar ganu delweddol.

Y Fedal Ryddiaith

Cyfrol 'Y Daith' 
Enillydd: Angharad Tomos (Si Hei Lwli)

Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Gwion Lynch

 
Tlws y Cerddor

Pwyll ap Siôn
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy