bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Cwm Rhymni

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Terfysgoedd yn Ne Affrica wedi i gricedwyr o Loegr fynd yno ar daith answyddogol.
 • Rhyddhau Nelson Mandela wedi 27 mlynedd yn y carchar.
 • F. W. de Clerk yn codi'r gwaharddiad ar yr ANC ar ôl 30 o flynyddoedd.
 • Llog morgeisi yn codi i 15.4%.
 • Terfysg yn Llundain ar y diwrnod cyn i Dreth y Pen gael ei gyflwyno.
 • Gwaethygodd y broblem pan ruthrodd plismyn ar geffylau at dorf o 300,000 yn Sgwâr Trafalgar.
 • Y Llywodraeth yn rhoi 2.2m. i ymchwilio i'r clefyd BSE.
 • Miloedd yn streicio am chwarter awr i ddangos eu cefnogaeth i'r gweithwyr ambiwlans.
 • Ffrainc yn gwahardd mewnforio cig eidion o Brydain, a bu 'rhyfel ^wyn' rhwng Ffrainc a Phrydain.
 • Iraq yn ymosod ar Kuwait.
 • Ym mis Tachwedd, wedi brwydro mewnol yn ei phlaid, Margaret Thatcher yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog, a John Major yn ei holynu.
 • David Hunt yn olynu Peter Walker fel Ysgrifennydd Cymru.
 • Llifogydd ym Mae Kinnmel a Thywyn, Clwyd. 5,000 o bobl yn gorfod gadael 2, 800 o dai wedi i'r wal fôr ddymchwel.
 • Cau gwaith dur Brymbo a cholli 1,000 o swyddi.
 • Agor y fferm wynt gyntaf ym Mae Ceredigion.
 • Cymru yn fwy dibynnol ar gwmnïau tramor i greu gwaith, 130 o Ogledd America, 50 o'r Almaen a 40 o Siapan.
 • Cymraeg yn bwnc craidd mewn ysgolion Cymraeg ac yn bwnc sylfaen yn y gwedd ill.

Archdderwydd               Ap Llysor

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Gwythiennau'
Enillydd: Myrddin ap Dafydd
Beirniaid: T. Llew Jones, Gerallt Lloyd Owen, Emrys Roberts
Cerddi eraill: Tudur Dylan Jones oedd yr ail. Anfonwyd cywaith gan Dic Jones a'i ddosbarth, dan y ffugenw Lleng, i'r gystadleuaeth.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl wych iawn am feichiogrwydd ei wraig ac am y profiad o ddod yn dad am y tro cyntaf.

Y Goron

Testun: Casgliad o gerddi ar y testun 'Gwreichion'
Enillydd: Iwan Llwyd
Beirniaid: Alan Llwyd, Geraint Bowen a T. James Jones
Cerddi eraill: Y tu ôl i Iwan Llwyd yr oedd Robin Llwyd ab Owain ac Einir Jones.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Mae Iwan Llwyd yn mynd â ni yn ôl i flasu eto y chwerwder a'r siom a brofwyd un mlynedd ar ddeg ynghynt wedi i Gymru droi ei chefn ar Ddatganoli. Yn ei gerdd 'Hendref' mae'n rhoi disgrifiad perffaith o warth 1979: 'Mawrth y gwrthod a'r gwerthu'; ond wedi ystyried y brwydrau i warchod Cymreictod yn yr wythdegau, mae'r bardd yn gweld fod gobaith o hyd. Yn y cerddi hyn y mae Iwan Llwyd yn ceisio canu'r genedl yn ôl i'w bodolaeth. 'Roedd angen cenedl newydd arnom ar ôl claddu'r hen genedl yng nghynhebrwng y cynllun o blaid Datganoli. Mae'n gweld plentyn yn cael ei genhedlu mewn angladd yn y gerdd 'Angladd', hynny yw, yr oedd Cymru newydd yn codi o arch yr hen Gymru. Enw'r plentyn yw Rhys, gan awgrymu mai Rhys Gethin, ffugenw arweinydd Meibion Glynd^wr, oedd y plentyn hwnnw, plentyn cyntafanedig y Gymru newydd.

Y Fedal Ryddiaith

Cyfrol o straeon byrion
Enillydd: Neb yn deilwng

Tlws y Ddrama

Drama hir 
Enillydd: Neb yn deilwng

 
Tlws y Cerddor

Michael John Charnell-White 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy