bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod       Casnewydd

(yr Eisteddfod hon oedd yr Eisteddfod gyntaf i gael ei chefnogi'n ariannol gan yr wyth sir).

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Mewn ymateb i'r pwysau am ddeddf iaith, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ei fwriad i sefydlu Bwrdd Iaith Ymgynghorol.
 • David Steel yn rhoi'r gorau i arweinyddiaeth y Rhyddfrydwyr. Paddy Ashdown yn ei olynu.
  Ailethol Arthur Scargill yn Llywydd yr NUM o fwyafrif bychan.
 • Mrs Thatcher yn cyhoeddi ei bwriad i adnewyddu'r gwasanaeth iechyd yn llwyr.
 • Cannoedd o nyrsus yn gorymdeithio i'r Senedd gan obeithio cael rhagor o gyflog.
 • Gweithwyr fferi ar streic.
 • Aelodau Senedddol yn penderfynu arbrofi â darllediadau teledu o D^y'r Cyffredin.
 • Yr SAS yn saethu tri aelod o'r IRA yn Gibraltar.
 • 150 yn marw mewn tân ar fwrdd y rig-olew Piper Alpha ym Môr y Gogledd.
 • Y postmyn yn mynd ar streic.
 • Ethol George Bush yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
 • Trychineb Lockerbie pan ffrwydrodd awyren a lladd 259 ar ei bwrdd ac 11 ar y llawr.
 • 36 yn marw mewn damwain reilffordd yn Clapham.
 • Y Llywodraeth yn cychwyn y 'Valley Initiative' ar gost o wyth gan miliwn o bunnoedd. Bwriedid iddo barhau am dair blynedd ond fe'i hestynnwyd i wyth.
  Edwina Currie yn gorfod ymddiswyddo wedi iddi ddweud fod y rhan fwyaf o wyau wedi eu heffeithio gan salmonella.
 • John Stonehouse, y cyn-Archesgob Ramsey, Fenner Brockway, Kim Philby a Kenneth Williams yn marw.

Archdderwydd               Emrys

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Y Storm'
Enillydd: Elwyn Edwards
Beirniaid: R. Geraint Gruffydd, Geraint Bowen, James Nicholas
Cerddi eraill: Yr oedd Emyr Lewis ymhlith y goreuon.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl farwnad gref a diffuant i fam y bardd.

Y Goron

Testun. Cerdd: 'Ffin'
Enillydd: T. James Jones
Beirniaid: J. Eirian Davies, Bryan Martin Davies, Gareth Alban Davies

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Cerdd rymus arall gan T. James Jones am y ffin rhwng bywyd a marwolaeth, a hefyd y ffin rhwng crefydd, diwylliant, iaith a thraddodiadau Cymru ar y naill law, a thranc Cymreictod, ar y llaw arall.

Y Fedal Ryddiaith

Nofel fer
Enillydd: Neb yn deilwng

Tlws y Ddrama

Cyfres o dair drama un act
Enillydd: Dafydd Arthur Jones
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy