bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod                Abergwaun

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Bron i 200 mlynedd o weithio glo yn Y Rhondda yn dod i ben pan godwyd y glo olaf yn y Maerdy.
  Ffrainc a Phrydain yn penderfynu adeiladu twnel o dan y sianel.
 • Gwrthdaro rhwng yr Heddlu a 5,000 o bicedwyr y tu allan i argraffty Rupert Murdoch yn Wapping.
 • Seren gynffon Hayley yn ymddangos ar ei thaith sydd yn dod â hi i gyffiniau'r ddaear bob 75 mlynedd.
 • Adweithydd niwcliar Chernobyl yn mynd ar dân. Yr effaith yn gorfodi rhwystro 250,000 o ddefaid yng Ngogledd Cymru.
 • Derek Hatton, cyn is-arweinydd cyngor Lerpwl, yn cael ei ddiarddel gan y Blaid Lafur.
 • Jeffrey Archer yn ymddiswyddo fel Cadeirydd y Torïaid oherwydd cyhuddiadau yn ymwneud â thalu i butain i adael y wlad er mwyn osgoi sgand al.
 • Ymgyrch atal AIDS yn cychwyn.
 • Y Tywysog Charles yn cyfaddef ar y teledu ei fod yn siarad gyda phlanhigion.
 • 'Llaw Duw' yn helpu Maradona i drechu Loegr yng nghystadleuaeth Cwpan Pêl-droed y Byd.
 • Huw Wheldon, Otto Preminger, Benny Goodman, Henry Moore, Christopher Isherwood, Harold Macmillan a James Cagney yn marw.

Archdderwydd               Elerydd

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Y Cwmwl' neu 'Awdl Foliant i Fro'
Enillydd: Gwynn ap Gwilym ('Y Cwmwl')
Beirniaid: James Nicholas, T. Llew Jones, Idwal Lloyd
Cerddi eraill: Ieuan Wyn, Aled Rhys Wiliam.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl gref a diffuant er cof am dad y bardd.

Y Goron

Testun. Pryddest neu ddilyniant o gerddi: 'Llwch'
Enillydd: T. James Jones
Beirniaid: Dafydd Rowlands, W. R. Evans, Gwyn Thomas
Cerddi eraill: Pryddest gan Wyn Hobson a ffafriai Gwyn Thomas. Yn y gystadleuaeth hefyd yr oedd T. Glynne Davies a Robin Llwyd ab Owain.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Un o gerddi mwyaf arbennig cystadleuaeth y Goron yn yr ugeinfed ganrif, cerdd angerddol, ddwys am berthynas dau gariad ac am glymau teuluol, mewn arddull dafodieithol-lafar.

Y Fedal Ryddiaith

Hunangofiant 
Enillydd: Ray Evans (Y Llyffant)

Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: John Gruffydd Jones
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy