bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1980 - 1999

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod             Caernarfon

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Hon oedd blwyddyn 'gaeaf yr anniddigrwydd' pan welwyd biniau sbwriel yn ymgasglu ar y strydoedd, ysbytai yn gwrthod cleifion, toriadau yng nghyflenwad bwyd a phetrol, miloedd ar y clwt ac ambell enghraifft o dorrwr beddau yn gwrthod agor beddau. Hyn yn arwain at ethol Margaret Thatcher yn Brif Weinidog.
 • Cymru yn gwrthod datganoli o bedwar i un mewn refferendwm a gynhaliwyd ar Ddydd G^wyl Ddewi.
  Etholiad Cyffredinol a Margaret Thatcher yn dod i rym. Yng Nghymru cipiodd y Toriaid 11 o seddi, y nifer mwyaf ers 1874.
 • Nicholas Edwards yn Ysgrifennydd Cymru a'r Llywodraeth newydd yn cyflwyno Pwyllgor Dethol ar faterion Cymreig.
 • Ayatollah Khomeini yn dod i rym yn Iran.
 • Airey Neave yn cael ei ladd gan yr IRA yn Nh^y'r Cyffredin.
 • Rheithgor yn dyfarnu'r cyn-arweinydd Rhyddfrydol yn ddieuog o gynllwynio i lofruddio.
 • Dim llawer o ddiddordeb yn etholiadau Ewropeaidd cyntaf Prydain: 34% yn pleidleisio yng Ngymru ac ethol tri o'r Blaid Lafur ac un Tori.
 • Mr Annie Powell, Maer Comiwnyddol cyntaf Prydain, yn cychwyn ar ei swydd fel Maer Y Rhondda.
 • Arglwydd Mountbatten yn cael ei ladd gan yr IRA.
 • Ym mis Rhagfyr cafwyd yr ymosodiad cyntaf ar eiddo Saeson yng Nghymru gan Feibion Glynd^wr.
 • Lansio gwasanaeth Radio Cymru i ddarlledu 90 awr yn Gymraeg.
 • Y Llywodraeth yn rhoi'r hawl i denantiaid tai cyngor brynu eu tai.
 • Cymru yn ennill y Goron Driphlyg am y bedwaredd blwyddyn o'r bron, a'r Gamp Lawn am yr ail flwyddyn yn olynol.
 • Mary Pickford, John Wayne a Gracie Fields yn marw.

Archdderwydd               Bryn

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Gwynedd'
Enillydd: Neb yn deilwng
Beirniaid: Thomas Parry, Alan Llwyd, Emrys Roberts
Cerddi eraill: Ieuan Wyn a Tom Parry-Jones oedd y ddau orau.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Y Goron

Testun. Dilyniant o gerddi 'Serch' neu gerddi 'Siom'
Enillydd: Meirion Evans
Beirniaid: Derec Llwyd Morgan, Bryan Martin Davies, W. R. P. George
Cerddi eraill: Cerddi gwrthodedig T. James Jones a Jon Dressel; Eifion Powell

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd:

Er bod y beirniaid yn amlwg yn meddwl mai cerddi Ianws oedd y gorau, gwobrwywyd Meirion Evans. Unwaith yn rhagor 'roedd rheolau'r gystadleuaeth wedi eu torri. 'Roedd y ffugenw yn arwyddocaol: Ianws oedd Ionawr, duw dau-wyneb y Rhufeiniaid, ond Mawrth y ddwy Gymru ac Awst y ddau fardd oedd arwyddocâd y ffugenw. Cywaith rhwng dau fardd oedd y cerddi buddugol, ac ni chaniateir cywaith yn y gystadleuaeth. Nid chwilio am Goron yr oedd T. James Jones, ond am glust i'w siom yn ei gydwladwyr wedi canlyniad y refferendwm ar ddatganoli. Cerddi Ianws oedd protest fawr olaf y saithdegau. Yr oedd dilyniant T. James Jones yn gywaith oherwydd ei fod ef a Jon Dressel wedi bod yn gweithio ar y cerddi ochr yn ochr â'i gilydd. T. James Jones yn Gymraeg, Jon Dressel yn Saesneg.

Y Fedal Ryddiaith

Stori fer hir 
Enillydd: R. Gerallt Jones (Cafflogion)
 
Tlws y Ddrama

Y ddrama orau yn y cystadlaethau canlynol: comedi neu ffârs ar gyfer cwmniau drama gwledig, drama hir, drama fer.
Enillydd: J. Selwyn Lloyd (cystadleuaeth y ddrama hir)

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy