bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1967 - 1979

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod             Caerdydd

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Derbyn Mesur Cymru ond gyda gwelliannau. Y pwysicaf o'r rhain oedd y gwelliant a hawliai fod rhaid i 40% o'r etholwyr bleidleisio o blaid ffurfio cynulliad.
 • 'Roedd hyn yn golygu y byddai'r refferendwm â grym gorfodol yn hytrach nag yn asesiad ymgynghorol.
 • Lluwchfeydd ar draws De Cymru ar ôl y gÍm rygbi rhwng Cymru a'r Alban ym mis Chwefror. Nifer o ddilynwyr yn gorfod aros mewn tafarndai dros nos.
 • Mrs Thatcher yn dweud fod perygl i ddiwylliant gael ei foddi gan ddylanwad estroniaid.
 • Agor gwaith glo brig Betws, Rhydaman.
 • Gwaith dur East Moors, Caerdydd, yn cau. Wedi cau gwaith Glynebwy collwyd 13,000 o swyddi.
 • Y Ganolfan Iaith yn agor yn Nant Gwrtheyrn.
 • Yr Eisteddfod Genedlaethol yn penodi'r Cyfarwyddwr llawn-amser cyntaf.
 • Y Gymuned Ewropeaidd yn rhoi arian am y tro cyntaf i'r Eisteddfod.
 • Dangos Shane, y ffilm nodwedd gyntaf i gael ei dybio i'r Gymraeg, ar y teledu.
 • Y newyddiadurwr Steve Woods yn gorfod dianc o Dde Affrica wedi iddo feirniadu'r Llywodraeth ar ôl marwolaeth Steve Biko.
 • Geni Louise Brown, y babi 'test-tube' cyntaf.
 • Y Pab Paul VI yn marw a John Paul I yn ei olynu, yntau yn marw ymhen mis a John Paul II, Karol Wojtyla o Wlad Pwyl, yn cael ei ethol.
 • Prinder bara wedi i bobyddion fynd ar streic.
 • Syr Clough Williams-Ellis yn marw.

Archdderwydd               Bryn

Y Gadair

Testun. Awdl: ' Y Ddinas'
Enillydd: Neb yn deilwng.
Beirniaid: Euros Bowen, Brinley Richards, Derec Llwyd Morgan
Cerddi eraill: Roy Stephens, Donald Evans, Tom Parry-Jones. Ysgydwyd y byd barddol i'w seiliau gan ddatganiad Euros Bowen ei fod yn dymuno cadeirio'r Parch. Glyndwr Richards, a oedd wedi llunio awdl garbwl yr oedd ei chynganeddu fel cynganeddu awdlwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Y Goron

Testun: Cerdd hir neu ddilyniant o gerddi yn portreadu llencyndod
Enillydd: Siôn Eirian
Beirniaid: Dafydd Rowlands, Gwyn Thomas, Alun Llywelyn-Williams
Cerddi eraill: Y tri gorau oedd Siôn Eirian, Donald Evans a Gwynn ap Gwilym, a barnwyd fod y tri yn deilwng o'r Goron. I Donald Evans y dymunai Dafydd Rowlands roi'r Goron.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd:

Bellach, gyda'r saithdegau yn tynnu i derfyn, daeth cyfnod y brotest fawr i derfyn. 'Roedd Rhyfel Fietnam wedi dod i ben, ac 'roedd hawliau sifil y duon yn America wedi gwella. Edrychodd Siôn Eirian yn ôl yn hiraethus ar gyfnod y mudiad protest yn ei gerdd 'Ymgais i Weithredu', er enghraifft. 'Roedd y dilyniant buddugol yn herfeiddiol, yn gyfoes ac yn llawn o naws y chwedegau a'r saithdegau. Dilyniant cyffrous a ffres.

Y Fedal Ryddiaith

Cyfrol ar ffurf darn o hunangofiant: Trobwynt neu Argyfwng
Enillydd: Harri Williams (Trobwynt)
 
Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Neb yn deilwng

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy