bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1967 - 1979

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod   Wrecsam a'r cylch 

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Y Llywodraeth yn cyhoeddi ei bwriad i gynnal refferendwm ar ddatganoli yng Nghymru a'r Alban.
  • Yn ei haraith Jiwbili, y Frenhines, yn anuniongyrchol, yn beirniadu cenedlaetholdeb yng Nghymru a'r Alban.
  • Y Prif Weinidog, James Callaghan, yn gorfod derbyn yr hyn a elwid yn 'lib-lab pact' yn hytrach na galw Etholiad Cyffredinol.
  • Er gwaethaf apÍl gan eu harweinydd, Joe Gormley, y glowyr yn hawlio cyflog o £135 am wythnos bedwar diwrnod o waith.
  • Yn Llundain, 800 o gyrff heb eu claddu oherwydd streic gan ymgymerwyr angladdau.
  • Protestio yn erbyn gweithgareddau y National Front.
  • Yr Heddlu yn apelio am gymorth i ddod o hyd i lofrudd a elwid y 'Yorkshire Ripper'.
  • Ryan, Syr Ben Bowen Thomas, Grace Williams, Steve Biko, Anthony Eden, Wernher von Braun, Elvis Presley, Groucho Marx, Leopold Stokowsky, Maria Callas, Bing Crosby, Syr Terrance Rattigan a Charlie Chaplin yn marw.

Archdderwydd               Bryn

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Llygredd'
Enillydd: Donald Evans
Beirniaid: Thomas Parry, Geraint Bowen, Emrys Roberts
Cerddi eraill: Medwyn Jones, Tom Parry-Jones, Einion Evans

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd: 

Awdl am yr elfennau materol ym mywyd Cymru a oedd yn bygwth ei thraddodiadau diwylliannol ac ysbrydol. Nodir pum peth sy'n llygru bywyd ysbrydol Cymru: y gwersylloedd gwyliau yng Ngheredigion, y cloddio am olew ym môr Iwerddon, y rocedi yn Aber-porth, yr orsaf niwcliar yn Nhrawsfynydd, a'r ymchwil am aur yn Sir Feirionnydd. Awdl grefftus a chyfoes ei neges.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Hil', addas i'w chyflwyno ar gyfrwng fel y teledu, radio neu ar lwyfan
Enillydd: Donald Evans
Beirniaid: Bryan Martin Davies, Dyfnallt Morgan, Alun Llywelyn-Williams
Cerddi eraill: Elwyn Roberts, Prifardd y Goron, 1975

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd:

Pryddest sy'n cyfateb yn thematig i awdl y Gadair, gyda'r orsaf rocedi yn Aber-porth yn symbol o allu dinistriol dyn, a'r 'hil' yn y bryddest, gwerin milltir sgwâr y bardd, yn cynrychioli grymoedd cynhaliol a chreadigol dyn ar hyd yr oesoedd ‚ dyn fel dinistriwr a dyn fel goroeswr a dyfeisiwr. Pryddest gynganeddol gelfydd iawn.

Y Fedal Ryddiaith

Cyfrol o ryddiaith greadigol
Enillydd: R. Gerallt Jones (Triptych)

 
Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Neb yn deilwng

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy