bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1967 - 1979

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod   Aberteifi a'r cylch

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Penodi George Thomas yn Ysgrifennydd Gwladol Cymreig.
 • Moscow yn galw Thatcher yn 'Iron Lady' a 'wicked cold war bitch'.
 • Harold Wilson yn cyhoeddi'n annisgwyl ei fod am ymddeol fel Prif Weinidog, a James Callaghan yn ei olynu.
 • Y Llywodraeth yn cyhoeddi mesur i greu cynulliadau yng Nghymru a'r Alban.
 • Sefydlu Awdurdod Datblygu Cymru.
 • Jeremy Thorpe yn ymddiswyddo fel arweinydd y Rhyddfrydwyr, a David Steel yn ei olynu.
 • Cant yn cael eu lladd a mil yn cael eu hanafu yn nherfysg Soweto, De Affrica.
 • Yr Unol Daleithiau yn dathlu 200 mlynedd o annibyniaeth.
 • Llong ofod yn glanio ar y blaned Mawrth.
 • Cyfnod o sychder mewn haf twym.
 • Ethol Jimmy Carter yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
  Mao Tse-tung, Paul Robeson, Howard Hughes, Jean Paul Getty, Sybil Thorndike, Agatha Christie, L. S. Lowry, Fritz Lang, Benjamin Britten, Stanley Baker a Richard Hughes yn marw.

Archdderwydd               Bryn

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Gwanwyn'
Enillydd: Alan Llwyd
Beirniaid: B. T. Hopkins, James Nicholas, Gwyn Thomas
Cerddi eraill: awdl waharddedig Dic Jones, ac awdlau gan Donald Evans, John Hywyn, Einion Evans

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Y Goron

Testun: Dilyniant o tua hanner cant o benillion ar y thema 'Troeon Bywyd'
Enillydd: Alan Llwyd
Beirniaid: J. Eirian Davies, Dyfnallt Morgan, Leslie Richards
Cerddi eraill: Gwynn ap Gwilym

Y Fedal Ryddiaith

Nofel yn ymwneud â bywyd y môr
Enillydd: Marged Pritchard (Nid Mudan mo'r Môr)
 
Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Neb yn cystadlu

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy