bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1967 - 1979

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod Rhuthun (Dyffryn Clwyd a'r Cylch)

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Rhyfel Fietnam yn dod i ben.
  • Gweithwyr y rheilffordd a gweithwyr sifil yn mynd ar streic.
  • Cyflwyno Treth ar Werth.
  • Rhyfel Yom Kippur rhwng Yr Aifft ac Israel.
  • Yr orsaf radio annibynnol gyntaf, LBC yn Llundain, yn agor.
  • Oherwydd problemau p^wer ac olew, y Llywodraeth yn gwahardd ceir rhag gyrru'n gyflymach na 50m yr awr, ac yn gorfodi sianeli teledu i ddiweddu eu gwasanaeth am 10.30 pm.
  • Agor Llyn Brianne.
  • Comisiwn Kilbrandon yn argymell sefydlu cynulliad etholedig i Gymru.
  • Marlon Brando yn gwrthod ei Oscar mewn protest yn erbyn y modd y câi Indiaid America eu trin.
  • Lyndon B. Johnson, Picasso, Nancy Mitford, Tolkein, Casals, W. H. Auden a Noel Coward yn marw.

Archdderwydd               Brinli

Y Gadair

Testun. Awdl: Agored
Enillydd: Alan Llwyd ('Llef Dros y Lleafrifoedd')
Beirniaid: Mathonwy Hughes, James Nicholas, Gwyn Thomas
Cerddi eraill: Donald Evans, Einion Evans ac Idwal Lloyd. Awdl Idwal Lloyd a ffafriai Gwyn Thomas, awdl a fu'n aflwyddiannus yng nghystadleuaeth y Gadair ym 1957, 1959 a 1962.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Y Dref'
Enillydd: Alan Llwyd
Beirniaid: Dafydd Owen, Bryan Martin Davies, Alun Llywelyn-Williams
Cerddi eraill: Donald Evans, Selwyn Griffith. Nid oedd neb yn deilwng yn ôl Alun Llywelyn-Williams.

Y Fedal Ryddiaith

Cofiant i gymeriad dychmygol
Enillydd: Emyr Roberts (Mae Heddiw wedi Bod)

 
Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Urien Wiliam

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy