bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1967 - 1979

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod         Hwlffordd

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • 'Y Sul Gwaedlyd' yng Ngogledd Iwerddon pan daniodd milwyr Prydain at orymdaith hawliau sifil yn y 'Bogside' a lladd 13.
 • Y Gymuned Ewropeaidd yn derbyn Prydain, Iwerddon, Denmarc a Norwy at aelodau eraill.
 • Streic y glowyr yn cychwyn, y streic genedlaethol gyntaf i'w chynnal gan y glowyr ers 1962. Parhaodd am chwe wythnos.
 • Diweithdra yn codi'n uwch na miliwn Y Llywodraeth yn troi'r wythnos waith yn dri diwrnod oherwydd streic y glowyr. Trydan yn cael ei ddiffodd am naw awr y dydd a chais i bobl wresogi un ystafell yn unig yn eu tai.
 • Is-etholiad Merthyr ac Emrys Roberts yn dod o fewn 3,710 i bleidlais Llafur.
 • Agor gorsaf niwcliar Wylfa ar Ynys Môn.
 • Syr Julian Hodge yn agor Banc Masnachol Cymru.
  Coleg Dewi Sant, Llanbed, yn dod yn seithfed aelod o Goleg Prifysgol Cymru.
 • Yr arwyddbyst dwyieithog cyntaf yn ymddangos.
 • Agor chwareli Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog i ymwelwyr.
 • Awyrennau'r Unol Daleithiau yn gollwng bomiau napalm ar Fietnam. Dyna pryd y tynnwyd y llun enwog o'r ferch noeth yn rhedeg mewn ofn.
 • Y Cadfridog Amin yn gorfodi 50,000 o Asiaid gyda thrwydded deithio Brydeinig i adael Uganda a mynd i Brydain.
 • Athletwyr o Israel a oedd yn cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd ym Merlin yn cael eu herwgipio a'u lladd.
 • Achos Watergate yn agor.
 • Y cyn-frenin Edward VIII, Harry S. Truman, Ezra Pound, Cecil Day Lewis, Syr Compton Mackenzie, Margaret Rutherford a Maurice Chevalier yn marw.

Archdderwydd               Brinli

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Preselau'
Enillydd: Dafydd Owen
Beirniaid: Thomas Parry, Geraint Bowen, R. Bryn Williams
Cerddi eraill: Alan Llwyd

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl afrwydd a chlogyrnaidd ei chynghanedd er cof am Waldo Williams.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Dadeni'
Enillydd: Dafydd Rowlands
Beirniaid: J. Gwyn Griffiths, L. Haydn Lewis, Bobi Jones
Cerddi eraill: Pryddest gan W. R. P. George a ffafriai L. Haydn Lewis. 'Roedd Dafydd Rowlands wedi anfon dwy bryddest i'r gystadleuaeth. Cystadleuydd arall yn y dosbarth cyntaf oedd R. Gwilym Hughes.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Mae Dafydd Rowlands yn dychwelyd at y thema o barodrwydd yr ifainc i brotestio a dioddef er mwyn eu hachos. Erbyn hyn fe welwyd ffrwyth y brotest arwyddion ffyrdd wedi i'r Llywodraeth gytuno i osod arwyddion dwyieithog, Yn y gerdd hon nid gofyn 'paham yr anniddigrwydd' y mae'r bardd, ond edmygu gwydnwch y protestwyr yn hytrach. Pryddest grefftus.

Y Fedal Ryddiaith

Deuddeg o ysgrifau creadigol
Enillydd: Dafydd Rowlands (Ysgrifau yr Hanner Bardd)
 
Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Urien Willam (a £50 i Bernard Evans)

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy