bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1967 - 1979

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod         Bangor a'r Cylch

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Yr 'Angry Brigade' yn creu nifer o ffrwydradau.
 • Idi Amin yn dod yn Llywydd Uganda.
 • Potmyn yn streicio am y tro cyntaf erioed.
  4000 o ferched mewn gorymdaith 'women's lib.' yn Llundain.
 • Y Llywodraeth yn cyhoeddi y bydd yn rhaid talu i fynd i mewn i amgueddfeydd ac orielau.
 • Margaret Thatcher yn Ysgrifennydd Addysg.
 • Agor gwaith Rio Tinto yng Nghaergybi.
 • Agor Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd.
  Sefydlu Mudiad Ysgolion Meithrin.
 • Chwech yn cael eu lladd mewn ffrwydrad yng nglofa Cynheidre.
 • Agor Clawdd Offa rhwng Cas-gwent a Phrestatyn.
 • Cyfrif yn dangos fod mwy o dractorau na thyddynnod yng Nghymru, nifer y ffermwyr wedi gostwng o 40,000 ym 1945 i 20,000 ym 1971. Un canlyniad oedd gweld nifer o hen ffermdai yn cael eu troi yn dai haf, datblygiad a fyddai'n ennyn protestio yn ddiweddarach.
 • Y ffilm Clockwork Orange yn creu dychryn.
 • Khrushchev, Igor Stravinsky, Brenda Chamberlain, Ceri Richards, Louis Armstrong, Ogden Nash, Harold Lloyd, a Coco Channel yn marw..

Archdderwydd               Gwilym R. Tilsley

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Y Chwarelwr'
Enillydd: Emrys Roberts
Beirniaid: Gwilym R. Jones, William Morris, Thomas Parry

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl grefftus a dyfeisgar o ran cynllun.

Y Goron

Testun: Dilyniant o ddeuddeg o gerddi rhydd
Enillydd: Bryan Martin Davies ('Y Golau Caeth')
Beirniaid: Euros Bowen, T. Glynne Davies, Caradog Prichard
Cerddi eraill: Yr oedd Moses Glyn Jones yn uchel yn y gystadleuaeth eto.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Dilyniant grymus a chrefftus arall, ar y thema grym traddodiad.

Y Fedal Ryddiaith

Nofel 
Enillydd: Ifor Wyn Williams (Gwres o'r Gorllewin) 
 
Tlws y Ddrama

Drama hir
Enillydd: Neb yn deilwng

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy