bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1967 - 1979

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod              Y Bala

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Deddf yr Iaith Gymraeg yn rhoi peth cydraddoldeb i'r iaith drwy ganiatâu fersiynau Cymraeg o ffurflenni swyddogol a chaniatâu defnydd o'r Gymraeg mewn achosion cyfreithiol.
 • Protestio mawr yn erbyn y rhyfel yn Fietnam. 200,000 mewn protest yn Efrog Newydd a San Francisco.
 • Jeremy Thorpe yn olynu Jo Grimond fel arweinydd y Rhyddfrydwyr.
 • Muhammed Ali yn gwrthod ymuno â'r fyddin.
 • De Gaulle yn parhau i wrthwynebu cais Prydain i ymuno â'r Farchnad Gyffredin.
 • BBC 2 yn cychwyn gwasanaeth lliw.
 • BBC yn cychwyn gwasanaethau radio 1,2,3,4, yn lle'r Home Service, Light Programme a'r Third Programme.
 • ITV yn cychwyn News at Ten.
 • Mesur Erthylu yn dod yn gyfraith.
 • Dibrisio'r bunt a Wilson yn traddodi ei araith 'pound in your pocket'.
 • 134,000 o anifeiliaid yn gorfod cael eu difa oherwydd y clwyf traed a genau.
 • Cenedlaetholwyr Albanaidd, yr SDP, yn ennill eu sedd seneddol gyntaf ers 1945 pan enillodd Winifred Ewing is-etholiad Hamilton.
 • Y claf cyntaf, Louis Washkansky, yn derbyn calon newydd mewn triniaeth gan y meddyg o De Affrica, Dr Christian Barnard.
 • Sefydlu Merched y Wawr.
 • Y swyddfa gofrestru tir a'r swyddfa drwydded deithio yn symud i Gymru fel rhan o bolisi'r Llywodraeth i ddatganoli swyddfeydd gweinyddol.
 • Is-etholiad Gorllewin Y Rhondda a Phlaid Cymru yn dod o fewn 2,306 i'r Blaid Lafur.
 • Ffurfio Cyngor y Celfyddydau yn lle y Pwyllgor Cymreig o Gyngor Celfyddydau Prydain.
 • Enwi'r Drenewydd ym Mhowys yn ail o'r trefi newydd yng Nghymru.
 • Prifysgol Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Cymru (UWIST) yn dod yn chweched rhan o Brifysgol Cymru.
 • Agor twnel Brynglas ar yr M4 ger Casnewydd, y twnel traffordd cyntaf ym Mhrydain.
 • Siegfried Sassoon, Konrad Adenauer, Che Guevara, Clement Attlee, John Masefield, Dorothy Parker, Spencer Tracy, Vivien Leigh a Jayne Mansfield yn marw.

Archdderwydd               Gwyndaf

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Y Gwyddonydd'
Enillydd: Emrys Roberts
Beirniaid: T. Llew Jones, Gwilym R. Jones, Waldo Williams
Cerddi eraill: Donald Evans, James Nicholas

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Mae'n dathlu campau'r gwyddonwyr ymhob maes, hyd yn oed yr ymdrech gyntaf i greu bywyd dynol mewn testiwb. Awdl ddieithr i awen Cymru.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Corlannau'
Enillydd: Eluned Phillips
Beirniaid: John Gwilym Jones, Alun Llywelyn-Williams, G. J. Roberts
Cerddi eraill: Y tair pryddest orau yn y gystadleuaeth oedd dwy bryddest Eluned Phillips a phryddest vers libre cynganeddol gan Mathonwy Hughes.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pwnc y gerdd fuddugol yw tair o gorlannau crefyddol y byd, crefydd Islam, Cristnogaeth a chrefydd Bwda'r Tseineaid. Pryddest esoterig ei chyfeiriadaeth nad oedd yn deilwng o'r Goron yn ôl John Gwilym Jones.

Y Fedal Ryddiaith

Cyfrol o ryddiaith wreiddiol
Enillydd: Neb yn deilwng
 
Tlws y Ddrama

Drama a gymer tuag awr a chwarter i'w pherfformio
Enillydd: Bob Roberts

 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy