bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1956 - 1966

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod        Rhosllannerchrugog

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Codi mur Berlin.
 • Y bilsen atal cenhedlu ar gael am y tro cyntaf.
 • De Affrica yn gadael y Gymanwlad.
 • Prydain yn ceisio ymuno â'r Farchnad Gyffredin ond De Gaulle yn erbyn.
 • Rwsia yn llwyddo i danio'r dyn cyntaf, Yuri Gagarin, i'r gofod.
 • Ymosodiad y 'Bay of Pigs' yn Ciwba.
 • Cynnal y Refferendwm cyntaf i benderfynu a ddylid agor tafarndai ar y Sul yng Nghymru.
 • Cynnwrf wrth i'r tanciau 'Panzer' Almaenig cyntaf gyrraedd Castell Martin, Sir Benfro.
 • Y BBC yn penderfynu dod â 'Children's Hour' i ben.
 • Pris sigarets yn codi i 1/9 ( 9c ) am ddeg.
 • Marw Syr Thomas Beecham, Carl Gustav Jung, Ernest Hemingway ac Augustus John.

Archdderwydd               Tre-fin

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Icarws' neu 'Awdl Foliant i Gymru'
Enillydd: Emrys Edwards
Beirnaid: Meuryn, Gwilym R. Tilsley, G. J. Williams
Cerddi eraill: Caradog Prichard, Tom Parri-Jones, Idwal Lloyd

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Cystadleuaeth wael oedd hon er bod rhai o brifeirdd y gorffennol wedi cystadlu. Beirniadwyd awdlau'r prifeirdd hyn yn llym gan y beirniaid. Ni roddwyd llawer o ganmoliaeth i'r awdl fuddugol ychwaith. Awdl draethodol, ddi-wefr ydoedd, llam enfawr yn ôl i ddechrau'r ganrif. Awdl ryddieithol iawn.

Y Goron

Testun. Pryddest: ' Ffoadur'
Enillydd: L. Haydn Lewis
Beirniaid: J. M. Edwards, Euros Bowen, T. H. Parry-Williams
Cerddi eraill: Tom Parri-Jones, Tom Huws

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest hirwyntog, afrwydd a diawen yn yr arddull bryddestaidd-fodernaidd.

Y Fedal Ryddiaith

Testun: Nofel
Enillydd: Atal y Fedal
 
Tlws y Ddrama

Gwilym T. Hughes
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy