bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1956 - 1966

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Caerdydd

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Ethol John F. Kennedy yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
 • Harold Macmillan yn cynhyrfu'r dyfroedd yn Ne Affrica gyda'i araith 'wind of change'.
 • 56 yn cael eu lladd a 162 yn cael eu hanafu yn y galanastra yn Sharpville, Transvaal.
 • Mil o fyfyrwyr du yn cynnal protest yn Alabama yn erbyn neilltuad.
 • Gwasanaeth Milwrol Gorfodol yn dod i ben.
 • Gorfodwyd 5,300,000 i ymuno รข'r Lluoedd Arfog.
 • Michael Foot yn ennill is-etholiad yng Nglyn Ebwy.
 • 45 o lowyr yn cael eu lladd mewn ffrwydrad yng nglofa Six Bells, Aberbig, Gwent.
 • Esso yn agor y burfa olew gyntaf yn Hwlffordd.
 • Cau rheilffordd y Mwmbwls, y gwasanaeth rheilffordd cyntaf yn y byd i gario teithwyr.
 • Llifogydd yn creu difrod yn nghanolbarth Cymru a Chaerdydd. 'Roedd 0 o dai dan ddwr yng Nghaerdydd a phedair troedfedd o ddwr ar Barc yr Arfau.
 • Erlyn cwmni cyhoeddi Penguin am ffieidd-dra am gyhoeddi nofel D.H. Lawrence Lady Chatterley's Lover. Ond y llys yn penderfynu nad oedd y llyfr yn frwnt. Arweiniodd hyn yn ei dro at gyhoeddi Ieuenctid yw 'Mhechod gan John Rowlands, y nofel Gymraeg gyntaf i roi disgrifiad manwl o'r weithred rywiol.
 • Y BBC yn gofyn am ail sianel deledu.
 • Pris cwrw yn codi o geiniog y peint i 3/7 ( llai na 18c )
 • Marw Ny Bevan, Sylvia Pankhurst, Albert Camus, Neville Shute, Boris Pasternak a Clark Gable.

Archdderwydd               Tre-fin

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Dydd Barn a Diwedd Byd' neu 'Morgannwg'
Enillydd: Neb yn deilwng
Beirniaid: Gwenallt, Meuryn, S. B. Jones
Cerddi eraill: Gwilym Ceri Jones, James Nicholas, W. T. Gruffydd

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Unigedd' neu 'Margam'
Enillydd: W.J. Gruffydd ( Elerydd ): 'Unigedd'
Beirniaid: B. T. Hopkins, T. Hughes Jones, Caradog Prichard
Cerddi eraill: John Roderick Rees, Tom Parry-Jones

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest yn null pryddestau modernaidd y pumdegau a'r chwedegau, gyda'r 'arddull gryptig' a oedd mor nodweddiadol o'r cyfnod.

Y Fedal Ryddiaith

Testun: Cyfrol o ryddiaith wreiddiol
Enillydd: Rhiannon Davies Jones: Fy Hen Lyfr Cownt

 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy