bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1956 - 1966

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Glyn Ebwy

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Ffurfio'r mudiad gwrth-arfau niwcliar, CND.
 • Tywysog Charles yn derbyn y teitl 'Tywysog Cymru'.
 • Wyth aelod o dîm pêl-droed Manchester United yn marw mewn damwain awyren ym Munich.
 • Pab newydd: John XXIII.
 • Geni'r plant cyntaf yr effeithiwyd arnynt gan Thalidomide.
 • Cynnal Gemau'r Gymanwlad, neu Gemau'r Ymerodraeth fel y'i gelwid ar y pryd, yng Nghymru.
 • Agor gwasanaeth teledu annibynnol yng Nghymru gyda gwasanaeth TWW.
 • Cynnal rasus nos Galan am y tro cyntaf yn Aberpennar.
 • Agor yr Academi Gymreig.
 • Y crogi olaf yng Nghymru yn digwydd yng ngharchar Abertawe.
 • Marw Christabelle Pankhurst a Ralph Vaughan Williams.
Archdderwydd               William Morris

Y Gadair

Testun. Awdl: ' Caerllion-ar-Wysg'
Enillydd: T. Llew Jones
Beirniaid: Thomas Parry, D. J. Davies, Geraint Bowen
Cerddi eraill: Yr ail am y Gadair oedd R. Bryn Williams, ac ail deilwng hefyd. Canmolwyd safon y gystadleuaeth gan y beirniaid er mai dim ond chwe awdl a dderbyniwyd.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Yn ei awdl mae T. Llew Jones yn cynnig portread rhamantaidd o dir a phobl y gorllewin. 'Roedd o hefyd wedi gweld problem diboblogi a sylweddolodd fod y ddinas yn annog ieuenctid Cymru. Bachwyd yr ymadrodd 'Tua'r Gorllewin' yn yr awdl fel slogan gan genedlaetholwyr mudiad Adfer a geisiai annog y Cymry Cymraeg i ddychwelyd i gefn-gwlad Cymru.

Y Goron

Testun. Testun. Pryddest: ' Cymod'
Enillydd: Llewelyn Jones
Beirniaid: Iorwerth C. Peate, Euros Bowen, W. J. Gruffydd

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest ddigon ddi-ffrwt nad oedd Euros Bowen yn dymuno'i choroni.

Y Fedal Ryddiaith

Testun: Hunangofiant
Enillydd: E. Cynolwyn Pugh: Ei Ffanffer ei Hun

 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy