bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1938 - 1955

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod              Pwllheli

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol.
 • Churchill yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog ac Anthony Eden yn ei olynu.
 • Y Torîaid yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.
 • Hugh Gaitskell yn olynu Attlee fel arweinydd y Blaid Lafur.
 • Argyfwng yng Nghyprus a therfysgwyr yn lladd milwyr Prydeinig.
 • Crogi Ruth Ellis.
 • ITV yn agor yn Llundain.
 • Problemau hiliol yn codi oherwydd y nifer o bobl dduon a gâi eu mewnfudo o India'r Gorllewin.
 • Criwiau bysiau yng Nghanolbarth Lloegr yn gwrthod gweithio gyda phobl ddu.
 • Dewis Caerdydd yn brifddinas Cymru.
 • Ffurfio Undeb Amaethwyr Cymru.
 • Anrhydeddu Cymrawd cyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol, y Canon Maurice Jones.
 • Pris petrol yn codi i 22c.
 • 'Jeans' yn ymddangos am y tro cyntaf.
 • Marw Thomas Mann.

Archdderwydd               Dyfnallt

Y Gadair

Testun. Awdl: ' Gwrtheyrn'
Enillydd: G. Ceri Jones
Beirniaid: D. J. Davies, William Morris, Thomas Parry

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd:

'Awdl wan ac anghelfydd.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Ffenestri'
Enillydd: W. J. Gruffydd (Elerydd)
Beirniaid: Cynan, Iorwerth C. Peate, Caradog Prichard
Cerddi eraill: Y Prifardd G. J. Roberts

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd:

Yn y bryddest hon y mae'r arddull 'gyplysnodaidd' yn dechrau dod i'r amlwg, mewn ymadroddion fel 'Tôn-y-botel daith'. Hefyd mae'r thema 'tranc y Gymru wledig' yn amlwg ynddi, thema boblogaidd iawn yn y pumdegau a'r chwedegau.

Y Fedal Ryddiaith

Testun: Cyfrol o ryddiaith
Enillydd: Selyf Roberts ( Naw o Newydd yn y gystadleuaeth, ond fe'i cyhoeddwyd dan y teitl Deg o'r Diwedd ym 1955)

 
Tlws y Ddrama

Drama Hir
Enillydd:
Gwynne D. Evans
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy