bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1938 - 1955

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod              Aberystwyth

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Marw'r Brenin Siôr VI ac Elizabeth II yn dod yn Frenhines.
 • Y Llywodraeth yn cynnig £5 yr acer i ffermwyr am aredig tir glas a thyfu llysiau neu lafur.
 • Dogn caws yn cael ei dorri i 1 owns yr wythnos.
 • Diwedd ar ddogni te.
 • Gwrthryfela ym Malaya.
 • Milwyr Prydeinig yn mynd i Kenya i atal terfysgwyr y Mau Mau.
 • Cyhoeddi dyddiadur Anne Frank.
 • Cyflwyno cystadlaethau Coron a Chadair am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd, a gynhaliwyd ym Machynlleth.
 • Darlledu'r rhaglen Gymraeg gyntaf ar y teledu.
 • Marw James Kitchener Davies.
 • Eva Peron yn marw

Archdderwydd               Cynan

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Lleisiau'r Greadigaeth' neu 'Dwylo'
Enillydd: John Evans ('Dwylo')
Beirniaid: Gwyndaf, D. Lloyd Jenkins, Thomas Parry

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd: 

Awdl gyffredin iawn.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Y Creadur' neu 'Unrhyw Chwedl Gymreig'
Enillydd: Neb yn deilwng
Beirniaid: Euros Bowen, W. J. Gruffydd, David Jones
Cerddi eraill: Harri Gwynn, Gerallt Jones.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd:

Dyma 'Eisteddfod y Sgandal'. Credai W. J. Gruffydd mai Bobi Jones oedd Efnisien yn y gystadleuaeth, ac ni fynnai roi'r Goron iddo. Ni allai Gruffydd stumogi moderniaeth Bobi Jones, ac ar ben hynny, 'roedd Bobi Jones wedi bod yn feirniadol o farddoniaeth Gruffydd a rhai aelodau o'i genhedlaeth. Harri Gwynn, fodd bynnag, oedd Efnisien , ac iddo ef y dymunai Euros Bowen roi'r Goron.

Y Fedal Ryddiaith

Testun: Y gyfrol orau o erthyglau neu/ac ysgrifau
Enillydd: O.E. Roberts ( Cyfrinachau Natur )

 
Tlws y Ddrama

Drama Hir
Enillydd:
Gwynne D. Evans
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy