bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1938 - 1955

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Bangor

Y bwriad oedd cynnal yr Eisteddfod yn Llangefni, ond bu'n rhaid ei symud i Fangor ar gais y Gweinidog Trafnidiaeth.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Yr Almaen yn ildio yn Stalingrad.
  • Cyrch y 'Dambusters'.
  • Milwyr y Cynghreiriaid yn glanio yn Sisili. Mussolini yn cael ei ddisodli a'r Eidal yn newid ochr ac yn troi yn erbyn Yr Almaen.
  • Cyflwyno cynllun y 'Bevin Boys' a oedd yn gorfodi rhai i weithio mewn pyllau glo yn lle mynd i'r Fyddin.
  • Yr is-etholiad hanesyddol am sedd y Brifysgol. W. J. Gruffydd yn sefyll fel Rhyddfrydwr yn erbyn Saunders Lewis o Blaid Cymru. W. J. Gruffydd yn ennill ac yn aros yn y Senedd hyd 1950.

Archdderwydd               Crwys

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Cymylau Amser' neu 'Gorsedd Arberth'
Enillydd: Dewi Emrys
Beirniaid: T. Gwynn Jones, Sarnicol, Gwilym R. Jones

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd: 

Awdl yn delfrydu'r gorffennol fel bro berffaith yw hon, ac fel 'Pererinion' a 'Hydref', ceir ynddi ymchwil am fro ddelfrydol ymhell y tu hwnt i'r presennol rhyfelgar a barbaraidd. 

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Rhosydd Moab' neu 'Hywel ab Owain Gwynedd'
Enillydd: Dafydd Owen ('Rhosydd Moab')
Beirniaid: W. J. Gruffydd, Wil Ifan, G. J. Williams
Cerddi eraill: T. Rowland Hughes a ddaeth yn ail i Dafydd Owen.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd:

Y thema yw'r modd y gwelai W. R. Jones o Sir Aberteifi, cyfaill i'r bardd buddugol, ei Ganaan o Rosydd Moab ei ddioddefaint ac yntau'n marw o'r ddarfodedigaeth ar y pryd.

Y Fedal Ryddiaith

Rhwng 1942 a 1944. Y bwriad oedd cyflwyno'r Fedal am waith gorau y blynyddoedd 1942 ยด 1944 ym 1945, ond ni chafwyd teilyngdod.
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy