bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Machynlleth

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Awyrennau bomio Hitler yn ymosod ar Guernika yng ngogledd Sbaen. Erbyn hyn 'roedd sifiliaid wedi ymuno yn yr ymladd, a phensiynwyr, gwragedd a phlant yn dioddef ymosodiadau o'r awyr.
  • Picasso yn creu llun cofiadwy i bortreadu'r erchylltra.
  • Neville Chamberlain yn olynu Baldwin fel Prif Weinidog.
  • Ffurfio Cymdeithas Heddychwyr Cymru yn yr Eisteddfod. George M. Ll. Davies yn Llywydd a Gwynfor Evan yn ysgrifennydd.
  • Y BBC yn sefydlu'r 'Welsh Home Service'.
  • Geni Shirley Bassey ac Anthony Hopkins.

Archdderwydd               J. J. Williams

Y Gadair

Testun. Awdl: ' Y Ffin'
Enillydd: T. Rowland Hughes
Beirniaid: J. T. Job, J. Lloyd Jones
Cerddi eraill: Cystadleuaeth hynod o gryf oedd hon a sawl un o Brifeirdd y gorffennol a'r dyfodol wedi cystadlu: Gwilym R. Jones, Edgar Phillips, J. M. Edwards, Dewi Emrys, Gwyndaf, Tom Parry-Jones, a William Morris a ddyfarnwyd yn ail.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl ragorol oedd yr awdl fuddugol, a cheir delweddu gwych a chynganeddu gloyw ynddi. Branwen yn hiraethu am Gymru a geir yn yr awdl, a'r môr yw'r ffin ynddi, y ffin rhwng Branwen a Chymru, y ffin rhwng dyhead a delfryd. Cerdd arall â chenedlaetholdeb yn thema iddi yw hon. Ysbryd gorffennol Cymru, iaith, diwylliant a thraddodiad, a gynrychiolir gan Franwen yn y gerdd.

Y Goron

Testun: Pryddest ar un o'r testunau canlynol: 'Cyni', 'Powys', 'Y Pentref'
Enillydd: J. M. Edwards ('Y Pentref')
Beirniaid: T. Gwynn Jones, S. B. Jones
Cerddi eraill: Gwyndaf ac R. Bryn WIlliams

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest undonog a haniaethol yn y mesur moel. Soniai am y ddinas yn denu trigolion cefn-gwlad yn ystod blynyddoedd y dirwasgiad, thema a archwiliwyd ganddo yn ddiweddarach yn ei bryddest enwog 'Peiriannau'.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy