bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Caernarfon

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Ramsey MacDonald yn ymddiswyddo oherwydd afiechyd; Stanley Baldwin yn ei olynu.
  • Ethol Clement Attlee yn arweinydd y Blaid Lafur.
  • Etholiad Cyffredinol: ailethol y Llywodraeth Genedlaethol ond y Torïaid gyda mwyafrif mawr.
  • Mussolini yn ymosod ar Abysinia.
  • T.E. Lawrence ('Lawrence of Arabia') yn cael ei ladd mewn damwain â beic modur.
  • Protestiadau yn parhau yn y maes glo. 200 yn aros o dan ddaear yng nglofa Nine Mile Point, Cwmfelinfach, am dros bythefnos.
  • Protestiadau yn erbyn y profion meddiant a deddf diweithdra: 250,000 yn mynychu ralïau ar draws De Cymru ac yn Blaina, Gwent, 18 yn cael eu carcharu am greu cyffro.
  • Abertawe yn trechu'r Crysau Duon, y clwb cyntaf ym Mhrydain i wneud hynny.

Archdderwydd               Gwili

Y Gadair

Testun: Agored
Enillydd: E. Gwyndaf Evans ('Magdalen')
Beirniaid: Gwili, T. Gwynn Jones, J. Lloyd Jones
Cerddi eraill: Tom Parry-Jones, S. B. Jones, Rolant o Fôn

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Dyma'r tro cyntaf erioed i gerdd vers libre cynganeddol ennill y Gadair. 'Roedd Gwyndaf yn ffodus mai T. Gwynn Jones oedd un o'r beirniaid. 'Roedd gan T. Gwynn Jones gydymdeimlad â'r ffurf, ac 'roedd Gwyndaf a Gwynn Jones wedi dechrau arbrofi â'r wers rydd gynganeddol oddeutu'r un adeg.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Ynys Enlli'
Enillydd: Gwilym R. Jones 
Beirniaid: T. H. Parry-Williams, Wil Ifan, Gwylfa
Cerddi eraill: Tom Parry-Jones oedd yr ail.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest dda a chelfydd mewn mannau.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy