bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Castell-nedd

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • 'Noswaith y cyllyll hir' yn yr Almaen pan laddwyd nifer o wrthwynebwyr Natsïaeth gan y Gestapo a chefnogwyr Hitler.
  • Hindenburg yn marw a Hitler yn cyhoeddi ei fod am gael ei adnabod fel 'Fuehrer'.
  • Mao Tse-tung yn cychwyn ar ei orymdaith hir.
  • 265 o weithwyr yn cael eu lladd mewn ffrwydrad yng nglofa Gresford ger Wrecsam.
  • Y BBC yn cychwyn cynhyrchu rhaglenni ym Mangor dan arweiniad Sam Jones.
  • Agor Neuadd Brangwyn, Abertawe.
  • Ffurfio Cymdeithas Ddawns Gwerin Cymru.
  • Geni Sian Phillips.

Archdderwydd               Gwili

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Ogof Arthur'
Enillydd: William Morris
Beirniaid: J. T. Job, T. Gwynn Jones, J. J. Williams
Cerddi eraill: Gwyndaf, gyda cherdd vers libre cynganeddol, y tro cyntaf i gerdd o'r fath gyrraedd cystadleuaeth y Gadair, Caradog Prichard a Brinley Richards, gydag awdl ddychan ysgafn.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl arall yn y gyfres o awdlau a cherddi a ddanbgosai fod yr ysbryd cenedlaetholdeb yn codi. Awdl drawiadol oedd hon yn ei dydd, ac mae'n ddarllenadwy hyd heddiw. Awdl storïol ydyw, ac fe adroddir y stori yn rhwydd ac yn naturiol, heb ddim o'r eirfa awdlaidd draddodiadol na ffurfiau hynaflyd ar ei chyfyl. 

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Y Gorwel'
Enillydd: T. Eirug Davies
Beirniaid: Gwili, Wil Ifan, Ben Davies
Cerddi eraill: S. B. Jones, Gwilym R. Jones, Gwyndaf

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest ddof a diawen am ymchwil dyn am wybodaeth.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy