bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Abertawe

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • John Logie Baird yn cyflwyno'r teledu yn y Royal Institution.
  • Y Streic Gyffredinol yn parhau o Fai 3 hyd at Fai 12, ond y glowyr yn dal ar streic hyd Dachwedd.
  • Geni'r Dywysoges Elizabeth.
  • Monet a Rudolph Valentino yn marw.

Archdderwydd               Pedrog

Y Gadair

Testun. Awdl: ' Y Mynach'
Enillydd: Gwenallt
Beirniaid: John Morris-Jones, J. J. Williams, R. Williams Parry

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Dyma un o feirdd pwysicaf y dyfodol yn ymddangos ar y llwyfan eisteddfodol, ac yn llunio awdl ragorol a oedd yn drwm o dan ddylanwad athroniaeth Thomas Aquinas. Mae'r awdl hon yn gynsail i un o themâu pwysicaf Gwenallt yn ei gyfrol Ysgubau'r Awen, sef y gwrthdaro rhwng cnawd ac enaid.

Y Goron

Testun: Casgliad o farddoniaeth wreiddiol yn y mesurau rhyddion
Enillydd: Dewi Emrys ('Rhigymau'r Ffordd Fawr')
Beirniaid: Elfed, T. Gwynn Jones, W. J. Gruffydd

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

O'r diwedd, dyma Dewi Emrys yn ennill un o brif lawryfon yr Eisteddfod, ond gyda chasgliad barddonllyd a di-wefr. Yr oedd W. J. Gruffydd yn dymuno atal y Goron i ddechrau, ond newidiodd ei feddwl.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy