bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Rhydaman

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Lloyd George yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog.
  • Y Torïaid yn ennill yr Etholiad Cyffredinol a'r Blaid Lafur yn wrthblaid am y tro cyntaf.
  • Darganfod bedd Tutankhamun.
  • Darlledu'r bwletin newyddion radio cyntaf.
  • Syr Ifan ab Owen Edwards yn ffurfio Urdd Gobaith Cymru.
  • Marw Marcel Proust.
  • Geni Geraint Evans.

Archdderwydd               Dyfed

Y Gadair

Testun. Awdl: ' Y Gaeaf'
Enillydd: J. Lloyd Jones
Beirniaid: John Morris-Jones, J. T. Job, J. J. Williams

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Awdl grefftus iawn oedd awdl fuddugol 1922, ond rhamantus yw'r cywair.

Y Goron

Testun. Pryddest: ' Y Tannau Coll'
Enillydd: Robert Beynon
Beirniaid: T. Gwynn Jones, Gwili, Dyfnallt
Cerddi eraill: pryddest anfuddugol Cynan 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Gwrthododd y beirniaid goroni pryddest Cynan am fod ynddi ormod o sôn am y Rhyfel, a choronwyd yn hytrach bryddest ddof Robert Beynon. Yn eironig, yr oedd rhannau o'r bryddest fuddugol dan ddylanwad 'Mab y Bwthyn'. 'Roedd Cynan wedi sôn am gariad rhywiol ac am golli ffydd yn ei bryddest wrthodedig, ac 'roedd sôn am bethau o'r fath yn dân ar groen dau o'r beirniaid.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy